Nettverket FLO SJØ startet med et samhandlingsprosjekt i februar i år. Etter et halvt år med forprosjekt i koronatider, der sju medlemsbedrifter i Stiim har deltatt, søkes det nå om finansiering av bedriftsnettverket.

– Det handler om å gjøre teknologien kjent. I nettverket skal bedriftene samhandle når de kan, og konkurrere når de må, sier prosjektleder Steffen Kildal i Stiim.

Flytende lukket oppdrettsteknologi er utviklet og utprøvd over flere år, og etter hvert har flere av konseptene lykkes og teknologien modner raskere enn noensinne. Aktørene innen flytende lukket oppdrettsteknologi har ønsket å samordne aktiviteter for å forsterke satsingen på bærekraftig, norsk oppdrettsteknologi.

Teknologi for lukket oppdrett betyr høyere investeringer enn i åpne merder. Det er derfor en utfordring at det samme regelverket som regulerer produksjon i åpne merder, også er førende for lukket produksjon i sjø.

Utviklings- og kommersialiseringsarbeid i bedriftsnettverket er aktuelt blant annet i forhold til tilgang til kritisk infrastruktur, utvikling av et konsesjonsregime tilpasset lukket produksjon i sjø, etablering og utvikling av verdikjede for biprodukter fra produksjonen, og rapporteringsstruktur for bærekraft i lukkede anlegg.

Gjennom bedriftsnettverket kan norsk akvakulturteknologi videreutvikles og befeste sin posisjon innen internasjonal akvakultur. Stiim Aqua Cluster har derfor søkt Innovasjon Norge om støtte via bedriftsnettverkordningen til et hovedprosjekt for FLO SJØ.