Stiim Aqua Pub 30. november arrangeres kl. 17-19 på Cardinal Pub med adresse Skagen 21 i sentrum av Stavanger. Pubarrangementet foregår i andre etasje i lokalet. Arrangementet er gratis, og deltakerne kjøper selv det de ønsker å drikke.

Magne Torgersen, administrerende direktør i Sterling White Halibut, kommer for å fortelle om selskapet og om de spennende planene for tidobling av produksjonen. Tittelen på hans innlegg er «Hva er kritiske suksessfaktorer når vi skal tidoble produksjon og salg av kveite?»

Sterling White Halibut er den ledende globale tilbyder av oppdrettet kveite. Selkapet har administrasjons- og salgskontor på Randaberg i Rogaland. I tillegg har Sterling eget klekkeri i Rørvik i Trøndelag, påvekstanlegg i Vindafjord i Rogaland og sjøanlegg i Hjelmeland.

Stein Ove Tveiten er daglig leder i det islandske oppdrettsselskapet Arctic Fish. På Stiim Aqua Pub holder han innlegg der han presenterer selskapet og forteller om lakseoppdrett på Island. Hans presentasjon har tittelen «Arctic Fish og islandsk lakseoppdrett».

Meld deg på Stiim Aqua Pub her

PROGRAM

17:00-17:15 Velkommen til Stiim Aqua Pub

17:15-17:35 Hva er kritiske suksessfaktorer når vi skal tidoble produksjon og salg av kveite? v. administrerende direktør Magne Torgersen, Sterling White Halibut

17:35-17:55 Arctic Fish og islandsk lakseoppdrett v. daglig leder Stein Ove Tveiten, Arctic Fish

17:55-18:00 Takk til innleggsholderne

18:00-19:00 Mingling, prat og nettverksbygging

Klikk her for å melde deg på arrangementet