– Dette er kompetanse som også helt sikkert er relevant for mange andre havbruksbedrifter, sier prosjektleder for Trainee Sørvest i Næringsforeningen, Kristine Berg Marhaug.

Trainee Sørvest startet opp i fjor høst i regi av Næringsforeningen, og da fikk 15 heldige kandidater hver sin ettertraktede trainee-stilling. I år utvides programmet med et eget Stiim Trainee-tilbud, som innebærer at de som er trainee i Stiim-medlemsbedrifter får et antall samlinger og aktiviteter tilpasset havbruksnæringen i tillegg til fellesdelen i Trainee Sørvest-programmet.

Kristine Berg Marhaug i Næringsforeningen er prosjektleder med ansvar for Trainee Sørvest og Stiim Trainee. (Foto: Lars Idar Waage/Næringsforeningen)

Målet med Stiim Trainee er å sikre at medlemmer av klyngen får tilgang på de av landets beste talenter som søker seg mot havbruk og havbruksteknologi. Programmet har som mål å sikre næringslivet i regionen de beste unge talentene fra universiteter og høyskoler. Personalhuset brukes i rekrutteringsprosessen for å finne de rette kandidatene til hver bedrift.

Høyt utdannings- og erfaringsnivå

Tidlig i februar ble de første åtte stillingene innen Trainee Sørvest og Stiim Trainee utlyst, og AKVA Group var det selskapet som fikk aller flest søkere.

– Vi synes at responsen på utlysningen har vært fenomenal, med over 50 søkere. Samtlige hadde et høyt nivå av relevans når det kommer til utdanning og erfaring, sier Siri Tømmerås som er R&D RAS Manager i AKVA Group.

AKVA Group skal ansette en trainee innenfor RAS, Resirculation Aquaculture Systems. Selskapet leverer teknologi til havbruksnæringen og tjenester som bidrar til å løse biologiske utfordringer i den globale akvakulturnæringen.

Den som får trainee-stillingen vil være en del av selskapets avdeling for forskning og utvikling, men skal også hospitere mot leveranseprosjekter og serviceavdeling. Han eller hun skal blant annet være med på å videreutvikle nye RAS-teknologier, formidle RAS-kunnskap til AKVA Groups kunder, samt arbeide med testing og verifikasjon i forbindelse med produktutvikling.

– Vi tror dette er en fin plass å finne nye talenter. I tillegg ønsker vi å støtte opp om målet til Trainee Sørvest om å sikre riktig kompetanse til regionens næringsliv, sier Siri Tømmerås.

Frist 12. mars

Stiim Trainee og Trainee Sørvest har oppstart høsten 2021. De første åtte stillingene er allerede utlyst, og flere skal lyses ut i mars.

Stavanger-regionen har et stort behov for å beholde og tiltrekke seg den rette kompetansen. Gjennom trainee-ordningen skal regionens næringsliv kunne velge nyutdannede toppkandidater fra øverste hylle – ikke bare fra vårt eget universitet og regionale utdanningsinstitusjoner, men også fra andre av landets ledende høyskoler og universiteter.

– Dette er en fantastisk mulighet for bedrifter som vil rekruttere topp kompetente folk, sier Kristine Berg Marhaug.

Vil du vite mer om Stiim Trainee/Trainee Sørvest?

Kontakt prosjektleder Kristine Berg Marhaug i Næringsforeningen eller Kirsti K. Sømme i Stiim Aqua Cluster for mer informasjon om muligheten til å få Stiim Trainee i din bedrift til høsten.

Fristen for bedrifter som ønsker å bli partnere i høstens trainee-program er satt til 12. mars