– Det er en stor ære å få prisen som årets Miljøfyrtårn fra Stiftelsen Miljøfyrtårn, som er en anerkjent nasjonal miljøsertifiseringsordning. Av 8000 sertifiserte Miljøfyrtårn-bedrifter vinner vi i kategorien små og mellomstore virksomheter. I Norge er over 90 prosent av alle virksomheter i denne kategorien, derfor er dette ekstra stas, forteller konsernsjef Børre Lobekk.

– Store kunder blir stadig tøffere i sine miljøkrav. Nordic Steel posisjonerer seg som en underleverandør til industrien med sin grønne konkurransekraft, og har tatt en sterk posisjon i det grønne skiftet. Til tross for at Nordic Steel har økt omsetningen og antall ansatte betydelig de siste årene, har CO2-utslippene gått kraftig ned. Miljøfyrtårns jury er imponert over det moderne og fremtidsrettete industrikonsernet, og tildeler de prisen for Årets Miljøfyrtårn 2021 for små og mellomstore virksomheter.

Nordic Steel har vært sertifisert Miljøfyrtårn-bedrift siden 2014. Selskapet rapporterer årlig på alt fra avfallshåndtering, energibruk, arbeidsmiljø, innkjøp og transport. I Nordic Steel er arbeidet med bærekraft forankret i hele selskapet og det blir tatt miljøvennlige valg i alle deler av driften.

Prisen «Årets miljøfyrtårn» ble markert med kake hos Nordic Steel.

Dette er noen av miljøtiltakene som Miljøfyrtårn vektlegger hos Nordic Steel:

  • Tilbyr resirkulert, grønt stål og kan dokumentere fotavtrykket til produktene de lager Klimasatsingen og -rapporteringen gir kundene lavere CO2-fotavtrykk
  • Både klimautslipp og energibruk fra Nordic Steels lokaler har blitt lavere de siste årene, til tross for økning i både bygningsmasse, omsetning, produksjon og antall ansatte
  • Resirkulerer over 90 prosent av alt avfall
  • Tilbyr elbil-ladere og elektriske bysykler til bruk for alle i lokalsamfunnet, ikke bare for de ansatte
  • Stiller krav til leverandører og transportører om miljøstyringssystem eller sertifisering. Transportørene som brukes må være «fair transportsertifiserte»
  • Godt forankret bærekraftstrategi i øverste ledelse, og brukes som en rettesnor for hvordan hele organisasjonen jobber med bærekraft og miljø
  • Jobber systematisk med FNs bærekraftsmål