For aller første gang ble puben Fru Burums i Skovveien testet ut som arrangementsted for Stiim Aqua Pub. Med cirka 20 fremmøtte deltakere og to gode presentasjoner ble det to hyggelige timer for Stiim-medlemmer i hovedstaden.

Astrid Skage Torgersen fra DNB holdt innlegg om sanksjoner og navigering i internasjonal handel.

Sigurd Solheim Pettersen og Jørgen Vatn fra DNV fortalte om satsingen på havbruk i DNV. Satsingen er basert på et større overordnet bilde i forhold til det økte behovet for mat globalt, hvilke regioner som vil ha størst økning i folketallet og hvor fremtidens varestrømmer vil gå.

Astrid Skage Torgersen fra DNB holdt et interessant innlegg om hva sanksjoner egentlig er og hvorfor de finnes. Hun snakket også om dilemmaer rundt etikk og moral i internasjonal handel, og om «straff» av ulike grunner som rammer land, selskap eller personer.

– Alt henger sammen med alt, og vi må følge nøye med på hva som skjer på den internasjonale politiske arenaen for å lykkes med produksjon, salg og eksport i fremtiden, oppsummerer klyngeleder Trine Danielsen etter en vellykket Stiim Aqua Pub.

Neste Stiim Aqua Pub arrangeres i Stavanger, på Cardinal Pub, torsdag 15. februar kl. 17-19. Da får vi en kort introduksjon til Stiims vekstprogram Ocean of Opportunities, og bedrifter som har søkt årets vekstprogram får presentere seg. I årets runde av Ocean of Opportunities velges det ut 3-5 bedrifter som gjennom mentorhjelp og faglige samlinger rustes for vekst og fremtidig suksess. Første samling i årets Ocean of Opportunities foregår på Havets Hus i Stavanger 14.-15. februar. Etter samlingen skjer utvelgelsen av selskapene som får være med videre i programmet.

Klikk her for påmelding til Aqua Pub i Stavanger 15. februar