Eksportprogrammets femte og siste samling ble arrangert torsdag 15. desember. I løpet av høsten har klyngens medlemsbedrifter, som er i gang med eksport eller planlegger å gå i gang med eksport i løpet av de neste tre årene, fått nyttig informasjon og praktiske råd i forhold til eksportsatsing. Prosjektleder Trond Severinsen har hentet inn ekspertise med spesialkunnskap og mange års erfaring fra internasjonale markeder. Selv driver han rådgivnings- og konsulentfirmaet Vannfast AS. Han har over 35 års internasjonal erfaring fra bedrifter innen havbruk og akvakultur.

Temaene for høstens samlinger har vært:

Seniormegler Helge Hamre fra DNB Markets er en av de mange dyktige bidragsyterne som har gitt deltakerne i eksportprogrammet ny kunnskap. Han snakket blant annet om valutaeksponering på samling 3 «Trade & Finance».

Det ble også arrangert et oppstartsmøte for programmet før sommerferien 2021.

– I 2022 viderefører vi arbeidet med internasjonalisering og eksport for klyngens medlemsbedrifter. Det er ett av klyngens viktige satsingsområder. Hvor veien går videre er avhengig av medlemsbedriftene og de ambisjoner og ønsker de har, sier klyngeleder Andreas Heskestad. Bedrifter som har innspill kan sende dem til prosjektleder Trond Severinsen eller Andreas Heskestad.

Blant annet vil klyngen i 2022-2023 arbeide med selskap som har komplementær teknologi og kan tenke seg en felles satsing mot konkrete markeder.

– Ved at bedrifter jobber sammen i nettverket vil transaksjonskostnadene ved en satsing mot nye markeder bli redusert, sier Heskestad.

Prosjektleder for «Eksport i kikkerten», Trond Severinsen, har tro på at kunnskapsprogrammet og en felles satsing på eksport vil spare bedrifter for både fallgruver, frustrasjon og uventede kostnader.

– Jeg synes det er utrolig gøy å kunne fungere som mentor og gi andre muligheten til å lykkes med sine bedrifter og planer, sier prosjektlederen.