Samling 2 – Markedsføring, salg, team og ledelse, arrangeres 15. september kl. 08:30-11:30 med påfølgende lunsj i Havets Hus. Det er også mulig å melde seg på samlingen digitalt og delta via Teams.

Eksportprogrammet er eksklusivt for Stiims medlemsbedrifter, og det retter seg mot bedrifter som er i gang med eksport eller som vil gå i gang med eksport i løpet av de tre neste årene. Det er mulig å melde seg på samlingene enkeltvis, eller melde seg på hele programmet. Les mer om eksportprogrammet her.

Registrer din påmelding ved å sende e-post til: kirsti.somme@blueplanet.no

Husk å gi beskjed om du ønsker å delta fysisk eller digitalt via Teams

Stikkord for denne samlingen er: markedsføring, merkevarebygging, salgsarbeid, team, ledelse, forretningsmodell, forhandlere, agenter, datterselskap, kontrakter, forretningsskikk og bruk, kultur og språk. Vi har fått med oss tre svært erfarne og kompetente personer som vil dele sine erfaringer og anbefalinger innen disse viktige temaene:

Leif Kjetil Skjæveland
  • Leif Kjetil Skjæveland (Manager of Sustainability and Public Affairs i Skretting)

Leif Kjetil har snart 6 års erfaring innen kommunikasjon og bærekraft i Skretting og har i tillegg lang og relevant erfaring fra flere andre spennende selskap i regionen. Han deler erfaringer innen markedsføring, merkevarebygging, kommunikasjon, profilering, grafisk profil mm, og hvordan dette er relevant og viktig for eksport.

  • Morten Hugo Berger (Partner i advokatfirmaet SANDS)
Morten Hugo Berger

Morten har jobbet tett sammen med Trond på eksport gjennom AKVA group i nesten 10 år og er godt kjent med teknologisektoren i oppdrettsbransjen. Han har i hovedsak bistått med internasjonal kontraktsrett, forhandlinger, entreprisekontrakter og tvisteløsninger, og har spesiell kompetanse innen miljørett. Berger var tidligere partner i Wikborg, Rein & Co. Advokatfirma DA.

  • Hamid Emami (Regional Director – Middle East/North Africa i AKVA group)

Hamid avrunder samlingen med sin unike kunnskap om skikk og bruk, kultur, sosial adferd, språk og andre «uvante fallgruver» for disse regionene som på sikt kan bli et godt eksportmarked. Hamid og Trond jobbet tett sammen i AKVA group fra 2012 til 2017 for å utvikle disse markedene, og ifølge Trond den dyktigste han har jobbet med i slike krevende regioner og kulturer.

Hamid Emami på montasjeplass i Iran, Persiabukten, i godt over 40 grader. (Privat foto)

Eksport i Kikkerten programmet skal være praktisk, matnyttig og uformelt, hvor erfarne folk deler sine erfaringer og svarer på spørsmål. Vi setter som vanlig av litt tid under og etter presentasjonene til litt spørsmål og svar – husk at dette skal være uformelt og matnyttig dialog er bra! Målet er at du og din bedrift blir best mulig forberedt til å lage din egen bærekraftige eksportstrategi og lykkes med å gjennomføre den i ukjente og ofte urene farvann!

Målgruppen for prosjektet er bedrifter i Stiim Aqua Cluster som eksporterer eller har planer om å eksportere de neste 3 årene.

Agenda for Samling 2 – Markedsføring, salg, team og ledelse – 15. september, 2021:

08:30 Velkommen og kort introduksjon til prosjektet v/ Andreas Heskestad, Stiim Aqua Cluster

08:35 Vi ser både på hva som bør være på plass av ressurser, ledelse og salgsorganisasjon for å lykkes på eksport, samt erfaringer og ulike forretnings- og salgsmodeller i praksis. v/prosjektleder – Eksport i kikkerten, Trond Severinsen, Stiim Aqua Cluster

09:30 Markedsføring, merkevarebygging og kommunikasjon – Hva kan vi lære av andre bedrifter som har gått lignende ruter før? v/ Leif Kjetil Skjæveland, Manager of Sustainability and Public Affairs i Skretting

10:00 – Kaffepause

10:15 Viktigheten av grundige kontrakter og fokus på det juridiske i eksportmarkeder v/ Morten Hugo Berger, Partner i advokatfirmaet SANDS

11:00 Skikk og bruk, kultur, sosial adferd – Hvordan skal man opptre og oppføre seg i fremmede strøk? v/Hamid Emami, Regional Director – Middle East / North Africa i AKVA group

11:30 – Lunsj for de som deltar fysisk