Eksport i Kikkerten programmet ledes av Trond Severinsen og består av fem samlinger høsten 2021. Samling 3 arrangeres i Havets Hus og digitalt via Teams onsdag 20. oktober. Målgruppen for eksportprogrammet er bedrifter i Stiim Aqua Cluster som eksporterer eller har planer om å eksportere de neste tre årene. Les mer om eksportprogrammet her.

Meld deg på Samling 3 ved å sende en e-post til kirsti.somme@blueplanet.no – husk å skrive om du ønsker å delta fysisk i Havets Hus eller digitalt.

Du kan melde deg på samlingene enkeltvis, eller melde deg på hele det resterende programmet. Har du tidligere meldt deg på hele eksportprogrammet, trenger du ikke sende ny påmelding.

Agenda for Samling 3  – 20. oktober, 2021:

08:30                    Velkommen og kort introduksjon til prosjektet v/ Andreas Heskestad, Stiim Aqua Cluster

08:35                    Vi deler erfaringer innenfor temaene Trade & Finance og Finansiering på eksport,  v/prosjektleder – Eksport i kikkerten, Trond Severinsen, Stiim Aqua Cluster

09:00                    Trade & Finance – Hva er det? Innledning v/Lars Kristian Vikøy, Senior Kunderådgiver DNB Bank ASA

09:05                     Trade & Finance – Banktjenester i utlandet og risikoavlastning, v/Magdalena Støldal, Advisor Treasury Management og Janne Åsheim, Senior Sales Advisor Trade Finance, DNB Bank ASA

09:45                     Kaffepause  

10:00                     Trade & Finance –  Valuta og valutasikring v/Helge Hamre, DNB Markets, megler valuta/rente/råvarer

10:15                     Trade & Finance – Sanksjoner og høyrisikoland v/Lars Kristian Vikøy

10:30                    Finansiering og økt konkurransekraft for norsk eksport av oppdrettsteknologi v/ Marie Sørli, Senior VP | Ocean Industries og Astrid Etienne, Senior VP | Industry and Energy, Eksfin (Eksportfinansiering Norge)

11:30 – Lunsj for de som deltar fysisk