Etter oppstartsmøtet 17. juni hvor vi sammen med 30 deltakere satt agendaen, fokuset og staket ut første del av kursen for nye markeder, så fortsetter nå dette kompetanseprogrammet den 18. august med den første av fem samlinger ut året.

Denne gangen vil vi se nærmere på mulige eksportstrategier, forretningsutvikling, teknologitilpasninger, geografi og fiskearter. Samtidig som vi presenterer SWOT analyser av markedene vi mener har det største eksportpotensialet de neste 3-5 årene.

Denne gangen har vi også fått med oss Andrew Campbell, Senior VP International i AKVA group. Han skal dele sine erfaringer og anbefalinger fra Chile, som for øvrig produserte mer enn 1 million tonn laks og ørret i 2020. Campbell har bodd i Stavanger og jobbet på hovedkontoret på Klepp siden våren 2019, men har 19 års erfaring fra AKVA group Chile, hvorav 15 år som leder for Americas og Australasia. Før det var han selv oppdretter med 12 års produksjonserfaring fra New Zealand King Salmon og endel år i B.C. Canada.

Laks forblir mest sannsynlig det viktigste segmentet for norsk teknologieksport de neste 3-5 årene, og Chile er desidert det største markedet etter Norge, men også det mest forskjellige på mange vis. Så her er muligheten til raskt å lære mye om mulighetene, men også fallgruvene, i Chile!

«Eksport i kikkerten»-programmet skal være praktisk, matnyttig og uformelt, hvor erfarne folk deler sine erfaringer og svarer på spørsmål. Så vi oppfordrer deltakerne å delta aktivt i en åpen dialog, diskusjoner, spørsmål og svar. Målet er at du og din bedrift blir best mulig forberedt til å lage din egen bærekraftige eksportstrategi og lykkes med å gjennomføre den i ukjente og ofte urene farvann!

Prosjektets målgruppe

Målgruppen for prosjektet er bedrifter i Stiim Aqua Cluster som eksporterer eller har planer om å eksportere de neste 3 årene.

Agenda for Samling 1 – Strategi, marked, produkt og mål – 18. august, 2021:

08:30 – Velkommen og kort introduksjon til prosjektet v/ Andreas Heskestad, Stiim Aqua Cluster

08:35 – Vi ser både på «verdenskartet og fiskeplansjen» for å få overblikk over «the big picture» og setter av litt tid til spørsmål og svar, v/prosjektleder – Eksport i kikkerten, Trond Severinsen, Stiim Aqua Cluster

09:15 – Eksportstrategi, Forretningsutvikling og Teknologitilpasninger – Hva er en realistisk strategi for din bedrift? Hvordan, hvor, når, med hvem og med hvilke produkt skal du gjennomføre denne strategien og nå dine mål? V/Trond Severinsen

10:00 – Kaffepause

10:15 – «Lessons learnt in Chile» og hva dette betyr for fremtidsmulighetene for norsk leverandørindustri v/Andrew Campbell, Senior VP International, AKVA group ASA. Vi inkluderer her ca. 15 min til spørsmål og svar etter presentasjonen.

11:00 – Gjennomgang av SWOT analyser for de viktigste eksportmarkedene – Basert på oppdaterte intervjuer av over 50 nøkkelpersoner over hele verden v/Trond Severinsen

11:30 Lunsj for de som deltar fysisk

Meld deg på samlingen 18. august ved å sende e-post til: kirsti.somme@blueplanet.no

Husk ved påmelding å oppgi om du ønsker å delta fysisk i Havets Hus (Richard Johnsensgt. 4, 4021 Stavanger) eller digitalt via Teams. Deltakere som ønsker delta fysisk må også oppgi mobiltelefonnummer ved påmelding.