Frokostseminaret arrangeres på Måltidets Hus (Havets Hus) i Richard Johnsens Gate i Stavanger torsdag 18. mars kl. 07:30-08:30. Det er også mulig å delta digitalt via Teams.

Ved påmelding, oppgi navn og telefonnummer og om du ønsker å delta digitalt eller fysisk.

Meld deg på frokostseminaret her

Frokostseminaret i februar samlet over 50 deltakere som fikk høre presentasjoner av Fishency Innovation, Ecofisk og Arctic Fish. Denne gang er det de tre Stiim-medlemsbedriftene Seafarming Systems, Viewpoint Aqua og Stadion Laks som deltar.

Seafarming Systems

Alf Reidar Sandstad fra Seafarming Systems vil presentere status for og veien videre for Aquatraz, en rømningssikker semi-lukket merd med dype luseskjørt i stål.

Aquatraz G4 er fortsatt under utvikling (Illiustrasjon:www.aquatraz.com)

Den første Aquatraz-merden ble sjøsatt i august 2018, og to år senere ble merd nummer fire sjøsatt. Siste generasjon i utviklingsprosjektet, Aquatraz 4, får 25 meter dype luseskjørt i stål og har ingen not, men gitter i bunn og sidepanel. I tillegg har den nye løsninger som gir fleksibilitet i produksjonen.

Viewpoint Aqua

Fra Viewpoint Aqua kommer Kåre Olav Krognes for å fortelle om Viewpoint Spidercage, konseptet som i følge selskapet kan revolusjonere offshore havbruk. Spidercage har en produksjonskapasitet på 3.400 tonn og en størrelse på 100.000 kubikkmeter.

Viewpoint Spidercage er designet for offshore havbruk. (Illustrasjon: Viewpoint Aqua)

Viewpoint Spidercage har en stålstruktur som beskytter konstruksjonen og fisk, og energifangst og lagring gir energinøytrale operasjoner.

Stadion Laks

Nylig ble det kjent at den verdensledende pumpeprodusenten Framo kjøper seg inn og blir partner med oppdrettsselskapet Lingalaks i selskapet Stadion Laks. Sammen skal de utvikle det lukkede flytende produksjonsanlegget Stadionbasseng. Jan Ove Midthun fra Stadion Laks stiller på frokostseminaret 18. mars og forteller mer om Stadionbasseng og om bedriften.

Stadionbasseng er planlagt å stå ferdig i 2023. Konseptet skal eliminere problemer med lakselus, rømming og organisk avfall, i tillegg til at det gir laksen gode voksevilkår. Framo skal være ansvarlig for det komplette strømningssystemet i Stadionbasseng.

Stadionbasseng-anlegget skal utformes som en løpebane sett ovenfra og har halvsirkelformet tverrsnitt. Konseptet innebærer betydelig innovasjon som skal løse flere av utfordringene både i forhold til fiskehelse og miljø. (Illustrasjon NagellD AS)