Det var 97 deltakere på konferansen i regi av Norsk Industri, Stiim Aqua Cluster, Norwegian Offshore Wind Cluster og Eigersund Næring og Havn KF. Tema for dagen var havrommet – mulighetsrommet som kan åpne opp for et nytt industrieventyr innen havbruk og havvind dersom politikerne ønsker det og forholdene legges til rette.

11 områder konsekvensutredes

Anne B. Osland fra Fiskeridirektoratet presenterte rapporten «Havbruk til havs» der 11 områder er plukket ut og anbefalt for videre konsekvensutredning. Ytterligere 12 mulige fremtidige havbruksområder er også med i rapporten, men de anbefales ikke konsekvensutredet i første omgang.

Anne B. Osland fra Fiskeridirektoratet presenterte direktoratets rapport der 11 områder pekes ut som prioritert i forhold til videre utredninger om havbruk til havs.

– Vi har fått veldig mye gode innspill i arbeidet vårt, sa Osland og la til at det er mange hensyn som må tas. Stiim og Norsk Industri var sammen om å gi flere innspill til mulige fremtidige havbruksområder.

– Fisken må legge på seg og trives like bra som i de anleggene vi har i dag, sa hun. I tillegg må det blant annet tas hensyn til rørledninger, fiskeriinteresser, miljøet i havet, forsvarets øvingsområder, skipsleia og olje- og gassvirksomhet.

Behov for utprøving

– Vi tror det er behov for tidsbegrensede teknologiutviklings-konsesjoner for å stimulere til videre utvikling, sa klyngeleder Andreas Heskestad i Stiim Aqua Cluster.

Andreas Heskestad, leder i Stiim Aqua Cluster.

Han trakk fram at det gjøres mye arbeid for å legge til rette for havbruk til havs, og at et samspill mellom havvind og havbruk til havs vil forebygge konflikter.

– Departementet har sagt det kan gå 2-3 år før et rammeverk er på plass, og vi frykter det kan gå ennå mer tid. Derfor ønsker vi en tidsavgrenset ordning med konsesjoner som gir industrien mulighet til å teste ut flere konsepter i eksponerte lokaliteter. En slik ordning kan etableres nå. Vi har arealene – og industrien er klar, sa Heskestad.

Sambruk gir synergieffekter

Arne Fredheim fra SINTEF Ocean var en av flere konferansedeltakerne som pekte på mulighetene som ligger i en sameksistens mellom havvind og havbruk.

Nina Ingvaldsen, daglig leder i NMEC, og Arvid Nesse, daglig leder i MET Centre, fortalte om kompetanse og testinfrastruktur for teknologiutvikling innen havvind og havbruk i Nord Rogaland og Sunnhordaland.

Konsept-presentasjoner

Etter lunsj fikk medlemsbedrifter i de to klyngene presentere sine konsepter for offshore havvind og havbruk.

Arne Vagle fra Global Maritime viste frem flere av bedriftens innovative konsepter for havbruk til havs.

Først ut var Arne Vagle fra Global Maritime, som klart fikk fram hvordan kompetanse fra olje- og gassindustrien nå kan føre til ny vekst i havrommet. Han presenterte både Ocean Farm 1, North Sea Fish Farm, GM Aqua Design, fornybar-konseptet Renewable Tidal Sails. Til slutt presenterte han bedriftens «Kinderegg», Offshore Utility Solution, et fartøy som skal kunne hente energi fra både sol, vind og bølger og kan brukes til frakt og oppbevaring av ferskvann og avløpsvann fra øysamfunn.

Daglig leder Kåre Olav Krogenes i Viewpoint Seafarm presenterte bedriftens hybridløsninger for sameksistens og kostreduksjon mellom vind- og bølgeenergi og offshore oppdrett. Han viste også fram Bluewind, et konsept for å gjøre vedlikehold av turbinene for vindmøller on-site.

– Norge må tenke som helhet. Det går et tog når det gjelder offshore vind og offshore havbruk, og det toget går fort, og det går nå. Vi er mye rundt og reiser, og vi får utrolig gode tilbakemeldinger. Det er et gedigent marked for slike løsninger, sa Krogenes.

Roxel Aqua, Aibel, Akva Group og Aker Solutions var andre selskap som presenterte sine prosjekter og erfaringer med offshore oppdrett og vindenergi . Einar Bjarnason fra Aker Solutions fokuserte på synergieffektene ved sambruk mellom havvind og havbruk.

– Jeg har veldig tro på felles lokasjoner. Det vil redusere arealkonfliktene, det gir synergi både i forhold til kompetanse, design, fabrikasjon, installasjon og service. Og mer merder som får energi fra havvind, kan vi få 100 prosent fornybar laks, avsluttet han optimistisk.

Arrangementet ble avsluttet med en paneldebatt med utgangspunkt i spørsmålet:«Hvordan akselererer og realiserer vi mulighetene innen havvind og havbruk til havs?»

Einar Bjarnason fra Aker Solutions presenterte selskapets ambisjoner for industrialisering av flytende vind og fortalte om mulige synergier ved samlokalisering av havvind og havbruk.