Ocean of Opportunities styrker gründer og scale-up bedrifter som har mål om vekst på 10-15 ansatte innen 3 år. Programmet er spisset mot bedrifter innen havbruksnæringen og skal være en døråpner overfor potensielle kunder, investorer og store industriaktører i næringen.

Les mer og søk om deltakelse her

Søknadsfristen for bedrifter som ønsker å delta er satt til 13. januar 2023. Vekstprogrammet går over et halvt år med oppstart i februar 2023 og består av både fysiske og digitale samlinger. I august avsluttes programmet med en lukket investorpresentasjon i Trondheim der bedriftene får møte de tyngste investormiljøene som investerer i havbruksnæringen nasjonalt og internasjonalt.

Stiim Aqua Cluster har i år fått med ti dedikerte og erfarne mentorer som vil følge bedriftene tett. Mentorene representerer den fremste ekspertisen innen norsk havbruksnæring og har bakgrunn innen både gründervirksomhet, teknologiutvikling, fôr, oppdrett og finans. Hver deltakerbedrift kobles med en mentor som følger dem opp med råd og veiledning og deler av egne erfaringer.

Aino Olaisen er styreleder i Nova Sea. Hun er en av de ti kunnskapsrike mentorene i Stiims vekstprogram Ocean of Opportunities. (Privat foto)

De ti mentorene i programmet er:

  • Viggo Halseth
  • Aino Olaisen
  • Knut Molaug
  • Erik Tveteraas
  • Erlend Sødal
  • Bjørn Myrseth
  • Geir Magne Knudsen
  • Atle Eide
  • Magnus Devold
  • Vibecke Bondø

Sparebanken Vest er med som hovedpartner i vekstprogrammet, og i tillegg er Nutreco, AKVA Group, DSD, Bremnes Seashore, Cargill, Thommessen, Cermaq og Grieg Seafood programpartnere.

Selskapene i vekstprogrammet skal ha en bevist produkt/tjeneste og har behov for nettverk og kapital for vekst. Primært må bedriften stille med to personer i programmet, og deltakelse er obligatorisk.

Inntil 15 selskaper inviteres til digital pitching i slutten av januar. Deretter vil inntil seks selskaper bli tilbudt plass.

Programmet er gratis for deltakerne, men de dekker selv reise i forbindelse med de fysiske samlingene.

Tarald Kleppa Øvrebø er prosjektleder for Ocean of Opportunities 2023 og kan kontaktes for intervju og mer informasjon om programmet. Kontakt Tarald på e-post dersom du har spørsmål eller ønsker mer informasjon om programmet.

Tarald Kleppa Øvrebø er prosjektleder for Ocean of Opportunities. Han ser frem til å få inn søknadene fra gründer og vekstbedrifter som vil delta i programmet.