– Jeg må si jeg nesten er personlig skuffet over at vi ikke ser at vi har lykkes med å forbedre fiskens robusthet i forhold til sykdom og stress. Men vi har selvfølgelig ikke gitt opp, så vi ser på hva vi kan gjøre for å få til bedring, sa Harald Takle fra Cermaq da han presenterte selskapets erfaring med lukkede anlegg på konferansen «Ny havbruksteknologi – lukket produksjon i sjø og havbruk til havs» tirsdag 17. november.

Han la frem åtte punkter der han ser forbedringspotensiale: Kostnadseffektiv konstruksjon, god flow og hydrodynamikk, effektive vaskesystem, tilpasset fôringsteknologi og praksis, kompetent driftsoppfølging, kostnadseffektiv rensing av inntaksvann, kostnadseffektiv håndtering av slam og forutsigbar og tilpasset regulering.

– Dette er en umoden teknologi, men det er absolutt et potensiale der, sa Takle. Han mente det var viktig at myndighetene anerkjenner at teknologien er i tidlig fase og at ulike geografiske områder vil ha ulike teknologibehov, blant annet i forhold til slam. Myndighetene bør også unngå innovasjonskonkurranser som favoriserer teknologi som ikke blir kommersielt bærekraftig, sa Takle.

Klimaendringer vil gi utfordringer

Etter innlegget trakk konferansier Solveig van Nes fram at det snakkes mye om klimaavtrykk ved lakseproduksjon, men at klimaendringene også vil kunne påvirke oppdrettsnæringen ved at forholdene endrer seg. Det kan også øke behovet for nye teknologiske løsninger.

– Vi tror klimaendringene vil gi oss flere utfordringer, og det er derfor viktig at vi er med på å ta vårt ansvar for å utvikle teknologien. Vi må få til god kunnskapsdeling, og vi ønsker å være åpne. Det er på den måten vi kommer frem til mål. Jeg tror alle i salen her har en fellesinteresse av at vi lykkes med oppdrett i Norge, og da må vi samarbeide, sa Harald Takle i sitt innlegg.