Kontrakten er på 18,5 millioner kroner og inngått med Veidekke og Ænes Inkubator. Det landbaserte oppdrettsanlegget skal bygges på Ænes i Sunnhordaland. Planlagt byggestart er høsten 2020 og anlegget har en forventet byggetid på 26 måneder.


Ænes inkubator AS skal produsere ca 3000 tonn smolt pr år og vil sysselsette 15-20 personer. Aksjonærer i Ænes Inkubator AS er Eide Fjordbruk AS og Lingalaks AS.

– Signeringen av denne kontrakten er kjærkommen og viktig av mange grunner. Det betyr sysselsetting av flere folk i lang tid fremover. En stor del av vår totale kapasitet vil gå med på dette, sier gründer og seniorrådgiver John Magne Fenne i Prosjektil.

Prosjektil er allerede erfarne innen prosjektering av landbasert fiskeoppdrett fra flere anlegg i Ryfylke, blant annet i Tytlandsvik, på Fister og i Årdal.

– Fisk på land er en bransje i vekst som vi har veldig tro på. Det finnes ikke så mange landanlegg ennå, så det er fremdeles pionerarbeid – arbeid vi har god kontroll på, og som er enormt spennende, sier Fenne.

Hovedbygget på anlegget vil bli 10 000 kvm, og i tillegg vil det være ti støttebygg. Prosjektils rolle er prosjekteringsledelse, prosjektering og koordinering. Oppstart blir etter påske. Arbeidet involverer også flere lokale underleverandører.

– Det er svært positivt at vi har bestillinger i stedet for avbestillinger. Det er noe som skal bygges og som skal leve og røre seg også fremover. Vi er kjempeglade, sier Fenne.

Prosjektil som er Rogalands største lokaleide ingeniørmiljø ble etablert i 2000 og har i dag 75 ansatte. De holder til på Forus.