Møtet foregår i Teams torsdag 25. juni fra kl. 09:00-10:30.

Medlemmer kan få program og link til møtet ved å sende e-post til kirsti@stiimaquacluster.no

På agendaen står blant annet orienteringer om status i klyngen ved styreleder Erlend Sødal fra AKVA Group og klyngeleder Andreas Heskestad.

Videre blir det blant annet orientering om klyngens arbeid med «Havbruk til havs» og FLO SJØ nettverket, klyngens nye bransjenettverk for aktører innen flytende lukket oppdrett i sjø.

Det blir også informasjon om søknaden om forskningstillatelse, og Eivind Helland orienterer om klyngens arbeid for å skape en enda sterkere innovasjonsarena for havbruksnæringen.