Innspillet ble sendt til Nærings- og fiskeridepartementet 2. mai etter inngående konsultasjoner med Stiim og Norsk Industris medlemmer. Du kan lese innspillet her.

Å få på plass et tillatelsesregime for havbruk til havs vil utløse et potensiale for vekst både innen havbruksnæringen og norsk maritim industri. Det er viktig for Norges fremtid som havbruksnasjon. Skal vi lykkes med havbruk til havs, er det viktig at myndighetene jobber raskt og godt med å få på plass et tillatelsesregime og er lydhøre overfor innspillene fra næringen.

Andreas Heskestad leder Stiim Aqua Cluster.

– En satsing på havbruk til havs er en unik mulighet for at Norge og norske aktører fortsatt skal være globale ledere for oppdrettseventyret i en tid med økende konkurranse fra utenlandske aktører. Stiim Aqua Cluster og Norsk Industri vil forsterke samarbeidet innen havbruk til havs ved å tilby flere spissede og tematiske møteplasser for sine medlemmer, sier klyngeleder Andreas Heskestad i Stiim.

Fagsjef i Maritim Bransjeforening og Havbruksleverandørene i Norsk Industri, Kristoffer Rolland. Han utdyper hva det er lagt vekt på i innspillet til departementet:

– Våre innspill har spesielt fokusert på det som vi mener er nøkkelfaktorer for å lykkes med havbruk til havs. Dette er behovet for tilstrekkelig egnede arealer innenfor akseptabel tid, tilrettelegging for et mangfold av aktører, riktig valg av allokeringsmekanisme, nødvendig lengde på konsesjoner, samt at regelverket er tilpasset realiteten som vil møte oss når vi tar havbruk lenger ut til havs.

Norsk Industri og Stiim Aqua Cluster har gjennom flere år arbeidet aktivt med teknologibedrifter og næringsaktører for å etablere en «havbruk til havs-næring» i Norge.

– Det tette og tillitsfulle samarbeidet vi har med våre bedrifter gir et solid fundament for det videre arbeidet med myndigheter og andre aktører for å løse framtidige utfordringer til havs, sier Stål Heggelund, bransjesjef i Norsk Industri i en kommentar.