InGenious setter sammen team som i et helt semester jobber med en konkret utfordring eller case fra arbeidslivet. Bedrifter av alle typer, fra store til små, og det offentlige kan frem til 15. august melde inn utfordringer til UiS sin samarbeidsportal.

I InGenious-programmet ved UiS arbeider studenter i tverrfaglige grupper om å løse konkrete case og utfordringer fra næringslivet. (Foto: InGenious)

Universitetet i Stavanger ønsker å ha en sentral og positiv rolle i et bærekraftig og grønt skifte. For å få det til har universitetet siden høsten 2019 samarbeidet tett med næringslivet om å løse konkrete utfordringer. Så langt har tverrfaglige studentteam sett på 35 utfordringer. 150 studenter fra 28 land har deltatt på InGenious.

InGenious er gratis for bedriftene, med unntak av den tid og de ressurser som må til for at studentteamet skal få innsikt i utfordringen de skal løse.

Høsten 2022 er det fire ulike tilbud innen InGenious-programmet:

  • Green Transition
  • Digital Marketing
  • Sustainable Resource Recovery
  • Knowledge-based entrepreneurship

Skjemaet under viser fremdriftsplanen for UiS InGenious høsten 2022. For mer informasjon om InGenious, kontakt Nelly Narges Karimi på e-post eller telefon 94295503. Fristen for å melde inn utfordringer/case er 15. august.

UiS har skrevet flere nyhetssaker om InGenious der du kan lese utfordringer tidligere elever har jobbet med. Nyhetssakene finner du her og her.