Andrea er prosjektleder i Blue Planet AS og fikk nylig tilbud om å være FORREGION-kompetansemegler i Rogaland i 2024 og 2025. FORREGION finnes også i andre regioner, og bedrifter må kontakte FORREGION i sin region for å få oversikt over kompetansemeglerne der. FORREGION-støtteordningene kan også variere mellom de ulike regionene. På Regionale Forskningsfonds hjemmeside finner du lenker til de ulike regionene.

Kompetansemeglerne i FORREGION jobber gratis for bedriftene. De hjelper bedriftene til å identifisere behov for forskning og kompetanseheving, finne riktig forskningsmiljø og koble disse opp mot bedriften. Kompetansemeglerne hjelper også bedriftene med å orientere seg i virkemiddelapparatet og søke på ulike støtteordninger.

I Rogaland fylke kan det i 2024 søkes om støtte til forprosjekt og til ordningen «Student til låns». Det er en forutsetning for å søke støtte at bedriftene i forkant har samarbeidet med en kompetansemegler tilknyttet sitt fylke. Bedriftene må selv skrive søknadene, men får hjelp av kompetansemeglerne i søknadsprosessen.

Forprosjekt

  • Støttebeløp kr. 200.000-400.000
  • Maks støtte: 70% av prosjektets totale kostnad
  • Innkjøp av FoU: min 60 prosent av støttebeløpet
  • Varighet 6-12 måneder

Hensikt med forprosjekter i FORREGION er å gjøre søkerbedriften fortrolig med forskning som et innovasjonsgrep og å utløse videre forskning. Søkerbedriften skal derfor samarbeide med en forsker. Et team av kompetente veiledere, Andrea og de andre kompetansemeglerne, kan formidle relevante samarbeidspartnere og veilede bedriften i prosessen med å utvikle prosjektet. I tillegg kan kompetansemeglerne hjelpe FoU-erfarne bedrifter med å finne andre relevante støtteordninger.

Student til låns

  • Bachelor/Masteroppgave
  • Støttebeløp: kr 10.000-40.000
  • Maks støtte: 50 prosent av prosjektets totale kostnad
  • Varighet: 6-12 måneder

Gå til Regionale Forskningsfond (RFF) for å finne lenke til din region