FORREGION forvaltes av kompetansemeglede i fylkene, og du kontakter fylket der din bedrift holder til for å komme i kontakt med din lokale kompetansemegler som kan hjelpe deg med din søknad. FORREGION tar utgangspunkt i regionenes unike muligheter og utfordringer, og satsingsområdene er ulike fra fylke til fylke. Det er fylkeskommunene som har ansvaret for forvaltningen av ordningen, og kompetansemegling er et virkemiddel i FORREGION-programmet.

I Rogaland er det 11 kompetansemeglerne tilknyttet FORREGION Rogaland, og to av dem er tilknyttet Stiim og havbruksmiljøet på Havets Hus. Andrea Viga Søndenå og Eivind Helland i Blue Planet står begge klar til å hjelpe bedrifter i Rogaland i gang med forskningsbasert innovasjon.

– Fylkene har ulike nærings- og innovasjonsstrategier, og her i Rogaland må alle prosjekter det søkes om forankres i minst ett av satsingsområdene som er ren energi og maritim framtid, mat eller reiseliv og opplevelser, forteller Andrea Viga Søndenå.

FORREGION Rogaland tar løpende imot søknader frem til 1. november eller til potten er tom. Søknader kan kun sendes inn etter dialog og prosess med en av kompetansemeglerne. Ta derfor kontakt med din lokale kompetansemegler så tidlig som mulig i prosessen.

Flere virkemidler

FORREGION i Rogaland har fire ulike virkemidler:

Kompetansemegling/rådgiving – kompetansemegleren hjelper bedrifter til å se hvordan forskning kan brukes til å utvikle bedriften, megleren kan hjelpe med å finne riktig forskermiljø og koble det opp mot bedriften, og megler hjelper bedriften med å orientere seg i forhold til ulike støtteordninger. Bistand fra kompetansemeglerne er gratis for bedriftene.

Tilskudd til forprosjekt – Forprosjekter er mindre forskningsprosjekter i bedrifter med liten eller ingen forskningserfaring, og målet er å gjøre søkerbedriften fortrolig med forskning som et innovasjonsgrep og utløse videre forskning. Maks støttebeløp 200.000

Tilskudd til nettverksmøter – Nettverksmøter er forsknings- og utviklingsmøter der både forskningsmiljø og næringsliv skal være representert. I tillegg skal prosjektleder i FORREGION Rogaland inviteres til møte. I møtet skal en diskutere felles problemstillinger for å se om det kan løses med forskning. Hensikten er å finne ut om det kan bli et forskningsprosjekt. Maks støttebeløp 50.000

Student til låns – Ordningen skal bidra til at flere bachelor- og masterstudenter gjennomfører en oppgave i en bedrift. Studentene skal få praksisrettede oppgaver og erfaring med næringslivet, og ordningen skal bidra til å utvikle nettverk og samarbeid mellom forskning og næringsliv. Maks støttebeløp 40.000

VRI er nå FORREGION

Tidligere het ordningen VRI Rogaland, og meglerne var VRI-kompetansemeglere. Ordningen i Rogaland nå byttet navn til FORREGION. Dersom du har en prosjektidé som du ønsker å diskutere med en av kompetansemeglerne, finner du nødvendig kontaktinformasjon til samtlige meglere i Rogaland her. Holder din bedrift til i et annet fylke kontakter du kompetansemeglerne der.