Nær 50 medlemmer deltok på Stiim Aqua Clusters første pubtreff på Cardinal Pub og Bar i Stavanger torsdag 9. januar, og i april håper vi å se enda flere medlemmer.

Stiim AquaPub skal være en sosial møteplass der klyngens medlemmer kan knytte nye kontakter og treffe kolleger for en prat. I tillegg skal arrangementene gi faglig påfyll.

SmartFarm, FishGLOBE og Seafarm Development (SFD) var de tre første ut til å presentere på Stiim AquaPub.

Vorian Maryssael, som er leder for forretningsutvikling i SmartFarm, fortalte om bedriftens oppstart og vekst, og om satsingen på også å utvikle en løsning for oppdrett av østers.

Gründer Arne Berge fra FishGLOBE fortalte om erfaringene etter at det aller første FishGLOBE-anlegget for postsmolt ble åpnet i Lysefjorden i august. Han kunne fortelle at det både hadde vært opp- og nedturer i driftsperioden, men at bedriften nå er tildelt to utviklingstillatelser og dermed kan gå i gang med bygging av større FishGLOBE-anlegg.

Den tredje innleggsholderen, Stein Åge Davidsen fra SFD, fortalte om bedriften fra den spede begynnelse i en campingvogn i Hjelmeland og til i dag. Nå er bedriftens preventive løsning mot lakselus patentert i flere land og bedriften står foran en internasjonal satsing.

Etter at presentasjonene var ferdig, ble det tid til småprat og forfriskninger. Stemningen var upåklagelig og tilbakemeldingene på arrangementet var gode.

Dato for neste Stiim AquaPub er torsdag 2. april. Pubtreffet arrangeres også da på Cardinal Pub og Bar fra klokken 17-19. Mer informasjon om program og påmelding kommer senere.