Med Framo med på laget skal Stiim-medlemsbedriften Stadion Laks utvikle innovasjonsprosjektet Stadionbasseng. Stadionbasseng er en flytende, lukket produksjonsenhet som er planlagt å stå ferdig i 2023.

 –  Målet med Stadionbasseng er å eliminere problemer med lakselus, rømming og organisk avfall i tillegg til å gi laksen gode voksevilkår. Vi er svært glade for at Framo ønsker å investere i dette viktige prosjektet, sier Erlend Haugarvoll, styreleder i Lingalaks og Stadion Laks som er selskapet bak Stadionbasseng prosjektet.  

Framo og Lingalaks har inngått avtale om å eie 50 prosent hver i prosjektet som har fått tildelt utviklingskonsesjoner tilsvarende 1849 tonn biomasse. Bassenget skal være en flytende, lukket gjennomstrømmings-produksjonsenhet på 39 x 117 meter. Sett ovenfra ser bassenget ut som et stadionanlegg, derav navnet Stadionbasseng.

– Vi deltar i dette prosjektet for å kunne utvikle og teste ny pumpeteknologi ute i feltet. Vår ekspertise er å flytte store mengder veske på en kontrollert måte. Målet er å bli den foretrukne leverandøren av pumpesystemer til havbruk over hele verden, sier Oddbjørn Jacobsen, direktør i Framo Innovation.

Kan løse store utfordringer

Anlegget vil ligge i skjermet farvann som utnytter norske naturgitte forhold. Konseptet innebærer innovasjon som vil bidra til å løse flere av utfordringene akvakulturnæringen står overfor, både innen fiskehelse og miljø. Det skal redusere eller eliminere problemer med areal, lakselus, rømming, sykdommer og alger, samt finne bedre måter for å håndtere fôrrester og avfallsstoffer.

– Vi i Lingalaks jobber for å finne løsninger som kan gi best mulig fiskehelse og minimere belastningen for omgivelsene. Vi har jobbet med Stadionbasseng i 4 år, og ser nå frem til å sette det i drift i 2023. Blir det så bra som vi tror kan dette ha store positive effekter for fiskehelsen, sjømatproduksjon i fjordene og for hele oppdrettsbransjen, sier Erlend Haugarvoll, styreleder i Lingalaks og Stadion Laks.

Bassenget er planlagt produsert i Norge. Konseptet har en teknologi som sikrer at verdiskapning og arbeidsplasser fortsatt blir i landet, og at laksen forblir i sjøen i Norge, i stedet for å flyttes på land i utlandet.

Verdensledende pumpeteknologi

Framo skal være ansvarlig for det komplette strømningssystemet. Dette inkluderer vanninntak fra ulike dyp, sirkulasjon i oppdrettsvolumet, slamfjerning og styringssystemer.

Framo skal være ansvarlig for det komplette strømningssystemet i Stadionbasseng. (Foto: Øystein Klakegg)

– Lukkede og delvis lukkede anlegg trenger store pumper for å skifte ut vannet og skape ideelle strømforhold. Dette er Framo sin ekspertise. Når vi vet at Alfa Laval, våre eiere, er verdensledende innen slam- og vannbehandling, er det liten tvil om at dette er et godt utgangspunkt for et fruktbart partnerskap, sier Martijn Bergink, administrerende direktør i Framo AS.

Framo blir partner med Lingalaks i selkapet Stadionlaks, og nå satses det for fullt på utvikling av innovasjonsprosjektet Stadionbasseng. Fra venstre: direktør i Framo Innovation Oddbjørn Jacobsen, Business Unit President Martijn Bergink i Framo Pumping Systems Marine Division, Stadionbasseng-prosjektleder Jan Ove Midthun i Stadion Laks, styreformann Erlend Haugarvoll i Lingalaks AS og styremedlem Morten Vike i Lingalaks AS. (Foto: Øystein Klakegg)