Hvor stort er verdiskapingspotensialet innen havbruk til havs, og hva må på plass for at potensialet skal realiseres? Det er spørsmålene professor Ragnar Tveterås ved senter for innovasjonsforskning ved UiS og forskergruppen, med representanter fra flere andre institusjoner, søker å finne svar på.

Sist torsdag møttes referansegruppen for prosjektet. I den bredt sammensatte referansegruppen sitter ingeniører, biologer og folk med høy kompetanse fra fiskeoppdrett, finans og jus. De 20 personene i referansegruppen har tro på og ønsker å satse på offshore havbruk, men er avhengige av riktige rammebetingelser for en slik satsing. Utredningen vil kunne være med på å gi kunnskap og premisser for veien videre.

– Nå er vi midt i arbeidet med rapporten. Vi henter inn data og bruker skriftlige kilder og intervjuer også andre i tillegg til referansegruppen, forteller Tveterås.

Referansegruppen fikk framlagt den planlagte strukturen og temaene som rapporten fokuserer på. Rapporten skal oppsummere kunnskapsstatus, se på teknologiske konsepter, verdikjeden for havbruk til havs. Rapporten skal også inneholde investeringsanalyser og kostnadsanalyser, markedsscenarier, og den ser på offentlige rammebetingelser for havbruk til havs. Sist, men ikke minst, vil den gi et veikart for utvikling av havbruk til havs, med forslag til kronologi for tiltak.

Professor Ragnar Tveterås ved UiS leder forskergruppen som utarbeider rapporten.

Referansegruppen skal ha sitt neste møte i midten av oktober, og da vil den få fremlagt forskernes foreløpige funn. Når utredningen er ferdig, blir den levert til fiskeriministeren og presentert på Stiim og Norsk Industris konferanse «Havbruk til havs» 17. og 18. november.

Stiim Aqua Cluster, Norsk Industri (NHO), Greater Stavanger, DNB, Rogaland fylkeskommunen og Stavanger kommune har tatt initiativet til utredningen. Den gjennomføres under ledelse av professor Ragnar Tveterås (UiS/Norce) med et team av forskere/analytikere fra flere organisasjoner, herunder BI (prof. Torger Reve), Sintef (Hans V. Bjelland), Kontali (Ragnar Nystøyl) og UiS (prof. Bård Misund).