MarTERA er et samarbeid mellom 16 europeiske land om utlysning av forskningsmidler innenfor marin og maritim teknologi for å stimulere forskningsinstitusjoner og bedrifter til mer FoU-samarbeid på tvers av sektorer og land.

Utvikling av nye teknologier er utlysningens viktigste mål. Aktuelle tema for utlysningen er hav, muliggjørende teknologier, energi, transport og lavutslipp.

Her kan du se hvilke prosjekter som tidligere har fått MarTERA finansiering. Ett av dem er BIOSYS-prosjektet for teknologi som estimerer biomasse og fiskestørrelse, der NORCE og SINTEF Digital er blant de europeiske samarbeidspartnerne.

Frist for skisser er 26. mars. Blir skissen godkjent, kan full prosjektsøknad sendes til fristen 10. september.

Du kan lese mer om utlysningen ERA-Net MarTERA – marine and maritime technologies for a new ERA på Forskningsrådets sider.

MarTERA arrangerer også et nettarrangement der potensielle deltakere kan finne partnere for samarbeid. Påmeldingsfristen for arrangementet er 16. februar.

Her kan du melde deg på arrangementet MarTERA 4th call brokerage event

Forskningsrådets kontaktperson for utlysningen er Hanna Lee Behrens