Torsdag 16. februar kl. 17:00-19:00 er det klart for Stiim Aqua Pub i andre etasje på Cardinal Pub og Bar (Skagen 21, 4006 Stavanger). Alle ansatte i Stiim Aqua Clusters medlemsbedrifter er velkomne til faglig påfyll og nettverksbygging i hyggelige omgivelser. Arrangementet er gratis, og deltakerne kjøper selv det de vil ha å drikke og/eller spise.

Meld deg på Stiim Aqua Pub her

I midten av januar sa statssekretær Kristina Sigurdsdottir Hansen at det var snakk om uker, og mindre enn en hel måned, til miljøteknologiordningen blir lagt fram. Det betyr at ordningen legges fram før 16. februar og neste Stiim Aqua Pub i Stavanger. Vi benytter muligheten til å sette miljøteknologiordningen, og muligheter for vekst med lukket og semilukket oppdrettsteknologi på dagsorden.

Vi har med samfunnskontakt Mona Bue i Mowi ASA Region South. Mowi har to anlegg i produksjon med lukket teknologi i Hjelmeland og to semilukkede i produksjon i Skånevik. «Lønnsomhet og bærekraftig produksjon av laks ved bruk av postsmolt fra semilukket anlegg og RAS» er tittelen på Mona Bue sitt innlegg.

Ecomerden, som ligger i Vindsvik i Hjelmeland, er ett av de lukkede teknologikonseptene som Mowi har i produksjon.

Eivind Helland fra Blue Planet AS er leder for Stiims bransjenettverk FLO Sjø, som består av aktører innen flytende lukket oppdrett i sjø. Hans innlegg skal handle om hvilke muligheter miljøteknologitillatelsene skaper.

Forslaget om etablering av en ny ordning for tildeling av tillatelser til miljøteknologiformål ble sendt på høring bare noen dager før dagens regjering tok over makten. Det er knyttet stor spenning til ordningen som nå skal legges frem av regjeringen. Vi går ut fra at ordningen er kjent til 16. februar slik at deltakerne kan diskutere hvordan de tror den vil fungere.

PROGRAM

17:00-17:10 Velkommen til Stiim Aqua Pub

17:10-17:30 Lønnsomhet og bærekraftig produksjon av laks ved bruk av postsmolt fra semilukket anlegg og RAS, v. Mona Bue, samfunnskontakt i Mowi ASA Region South

17:30-17:50 Hvilke muligheter skaper miljøteknologitillatelsene? v. Eivind Helland, leder for bransjenettverket FLO Sjø.

17:50-18:00 Spørsmål og oppsummering

18:00-19:00 Mingling og nettverksbygging

Klikk her for påmelding