Fredagens møte med Senterpartiets finanspolitiske talsperson og parlamentariske nestleder, Geir Pollestad, ble både informativt, følelsesladd og engasjerende.

På et par dager hadde rundt 60 deltakere meldt seg på fysisk og nær 40 meldt seg på for å følge digital streaming. Samtlige ønsket å høre Pollestads innlegg om forslaget til ny skatt på havbruk som nå er på høring, og mange ønsket å gi sine innspill til stortingspolitikeren fra Senterpartiets rogalandsbenk.

Geir Pollestad ønsket innspill fra medlemmene i Stiim Aqua Cluster til forslaget om grunnrenteskatt som nå er på høring.

I innlegget la Geir Pollestad vekt på at det nå gjennomføres en høring der han og regjeringspartiene ønsker å få innspill fra næringsaktørene innen høringsfristen i januar. Han understreket at det er viktig å få mest mulig informasjon slik at det endelige vedtaket politikerne skal ta i skattesaken gjøres på et godt faktagrunnlag. Et utgangspunkt for arbeidet med grunnrenteskatten har vært at 70 prosent av aktørene skal unngå skatt. Det er derfor viktig å få informasjon fra næringen nå dersom det skulle vise seg at skatten vil slå ut på en annen måte enn det som opprinnelig var hensikten.

Etter at Pollestad var ferdig med sitt innlegg, fikk tre Stiim medlemsbedrifter fortelle om hvordan det foreslåtte skatteregimet vil påvirke dem. Tor Hellestøl fra FishGLOBE, Trine Sæther Romuld fra SalMar Aker Ocean og Simon Nesse Økland fra Bremnes Seashore tegnet et klart bilde av de alvorlige konsekvensene forslaget vil ha for dem dersom det blir vedtatt.

Til sist ble det åpnet for spørsmål fra deltakerne i møterommet på Havets Hus. Engasjementet var stort, og mange hadde innspill til Senterpartiets finanspolitiske talsperson Geir Pollestad.

Du kan lese høringsforslaget og sende inn ditt innspill her

Høringsfristen er 4. januar 2023