Innovasjon Norge tilrettelegger for at norsk havbruk og akvateknologi får markedsført seg på AquaSur 2024. AquaSur er den største havbruksmessen på den sørlige halvkule. Messen arrangeres fra 19.-21. mars i Chile for 12. gang. Innovasjon Norge i Sør Amerika har reservert en stand på 116 kvadratmeter der norske firma nå kan booke standplass.

Deltakelse på den norske standen koster fra 9.000 NOK per kvadratmeter, og interesserte kan kontakte Pilar Neves i Innovasjon Norge på e-post. Bedrifter som ønsker å ha standplass kan søke om støtte til eksportframstøt for deltakelse på AquaSur og andre internasjonale messer.

Markedsbesøk i uke 13

I tillegg til norsk fellesstand på AquaSur arrangerer Innovasjon Norge et markedsbesøk for norske bedrifter i Chile fra 25.-27. mars. Besøket arrangeres i samarbeid med Stiim Aqua Cluster og andre havbruksklynger.

Markedsbesøket foregår i uken etter AquaSur. Markedsbesøket vil inneholde møter med beslutningstakere fra chilensk akvakultur for å utforske mulighetene for samarbeid og handel. Videre er målet at de norske bedriftene skal identifisere potensielle kunder og partnere for videre satsing på det chilenske markedet. Markedsbesøket er også aktuelt for norske bedrifter som allerede er etablert i Chile, men som ønsker å styrke sin satsing der. Markedsbesøket er et gruppeprogram der Innovasjon Norge etter beste evne vil forsøke å tilpasse programmet i forhold til deltakerbedriftenes interesser. Innovasjon Norge har laget en egen folder med informasjon om satsingen på AquaSur 2024 og markedsbesøket.

Se informasjonsfolderen her

I forkant av den norske messen AquaNor i Trondheim i 2023 var Stiim Aqua Cluster vertskap da en chilensk havbruksdelegasjon i regi av Innovasjon Norge besøkte Stavanger og Norge.

Markedsrapport 2023

Den norske ambassaden i Chile publiserte i juni 2023 en egen rapport om akvakultur i Chile. Rapporten inneholder en overordnet beskrivelse av havbruksnæringen i Chile og gir blant annet en gjennomgang av det regulatoriske rammeverket for havbruk i Chile. Helt sist i rapporten er det en oversikt over nøkkel-kontaktpersoner i privat og offentlig akvakultursektor i Chile. Du kan lese markedsrapporten her.

Kari Holmefjord Vervik fra Innovasjon Norge (t.v.) i prat med norske og chilenske havbruksaktører under delegasjonsbesøket i Stavanger i august. I mars 2024 arrangerer Innovasjon Norge markedsbesøk til Chile for norske bedrifter .