20. april kl. 17-19 arrangerer vi Stiim Aqua Pub i andre etasje på Cardinal Pub i Stavanger. Cardinal har adresse Skagen 21, Stavanger. Bli med på Aqua Pub for å treffe andre medlemmer i Stiim Aqua Cluster, for å få et større nettverk og sist, men ikke minst, for å få ny innsikt og kunnskap. I tillegg til sosialt samvær og hyggelig drøs serveres det alltid faglig påfyll. Arrangementet er gratis, og deltakerne kjøper selv det de vil drikke.

Klikk her for påmelding

May-Helen Holme

Denne gang er det fremtidens fiskefôr og transport av laks som er tema for presentasjonene på Stiim Aqua Pub.

Det ligger mye forskning og kunnskap bak godt fiskefôr, og arbeidet med å utvikle bærekraftig og næringsrikt fôr for fremtiden pågår for fullt. Skretting i Stavanger er en av verdens ledende fôrprodusenter og leverer fôr til en rekke ulike arter. Skretting Norge har i mange år kun brukt sertifisert soya, noe som sikrer at soyaen ikke kommer fra avskogede områder.

På Stiim Aqua Pub torsdag 20. april skal May-Helen Holme, som har tittelen Innovation Director Salmonid i Skretting Aquaculture Innovation, holde innlegg om fremtidens fiskefôr. Miljø og bærekraft er viktig når nytt fôr utvikles, og miljø er også tema for kveldens andre presentasjon.

Bjørn Tore Rotabakk fra Nofima er en av forskerne bak rapporten «Økonomiske og miljømessige effekter av superkjøling av laks» . Han skal fortelle om hvordan transporten av laks påvirker miljøet.

Rapporten har undersøkt økonomiske og miljømessige effekter av superkjøling av laks. Effektene belyses gjennom eksempler på to viktige varestrømmer, laks til Europa med trailer og flyfraktet laks til Asia. Superkjøling av laks kan bidra til reduserte utslipp av klimagasser og betydelige kostnadsbesparelser ved at man reduserer bruk av is. Ved å eliminere behovet for is i kassene kan kassene fylles med inntil 20 % mer fisk. Utslippene og kostnadene til emballasje og transport kan dermed reduseres tilsvarende.

PROGRAM

17:00-17:10      Velkommen ved Stiim Aqua Cluster

17:10-17:30      Fremtidens fôrråvarer – bærekraft og økonomi, v. May-Helen Holme, Innovation Director Salmonid, Skretting Aquaculture Innovation

17:30-17:50      Hvordan påvirker transporten av laks miljøet? v. Bjørn Tore Rotabakk, forsker Nofima

17:50-18:00      Oppsummering & spørsmål

18:00-19:00      Hyggelig mingling og nettverksbygging

Meld deg på Aqua Pub her

Bjørn Tore Rotabakk er forsker i Nofima . Han forteller om hvordan transporten av laks påvirker miljøet.