Stiim frokostseminar 15. desember arrangeres fysisk i arrangementsrommet Hos Ingrid i Havets Hus kl. 07:30-08:30. I tillegg er det mulig å delta digitalt via Teams. Vi serverer julefrokost til alle som deltar fysisk i Havets Hus.

Meld deg på Stiim frokostseminar her

På årets siste frokostseminar får vi presentasjoner ved medlemsbedriftene Multiconsult, OK Marine og Ydra. Frokostseminarene gir medlemsbedrifter mulighet til å få presentere seg og sine produkter for resten av andre i klyngen. Med 180 spennende medlemsbedrifter er det alltid mye nytt å lære ved å følge med på miniseminarene. Det er også en stor verdi i å bli kjent med hvilke produkter, tjenester og hvilken kompetanse som finnes i klyngenettverket.

PROGRAM

  • Energieffektive landbaserte løsninger v. Tom Rydland, Multiconsult
  • GOODEye – digital overvåkning og dokumentasjon v. Richard Loland, OK Marine
  • Blaastrom med Terminator kvernpumpe v. Stefan Kjærnli, Ydra AS

Meld deg på jule-frokostseminaret for å få en god og lærerik start på onsdag 15. desember, og melder du deg på fysisk får du også en hyggelig frokost på Havets Hus.