Arrangementet «Seafood Tech Summit» går av stabelen i Puerto Montt i Chile 2. mars under Aqua Sur. Aqua Sur er den viktigste sjømatkonferansen på den sørlige halvkule og arrangeres 2.-4. mars 2022. Siden arrangørene regner med at få drar fra Norge til Chile i mars på grunn av covid, er det også laget et digitalt spor. Det gir små og store norske leverandørbedrifter muligheter for å få presentert seg.

Formålet med arrangementet er at oppdrettsleverandører presenterer produkter og løsninger med ny teknologi i korte innlegg fra scenen. Etter presentasjonene er det mingling. Målgruppen for presentasjonene er lakseoppdrettere. Leverandører som ikke selv kan være til stede, kan delta ved at de selv lager en kort forhåndsinnspilt video på 5-7 minutter med engelsk tekst/tale. Etter at presentasjonene og videoene er ferdig, settes det opp digitale møter mellom interesserte tilhørere og de leverandørene som deltar.

«Seafood Tech Summit» varer i to timer og skal legges opp slik at man kan delta enten fysisk eller digitalt. DNB ønsker leverandører i Stiims klyngenettverk velkommen til å delta med presentasjoner.

Les invitasjonen til AquaSur Seafood Tech Summit her

Leverandører som er interessert i å delta på «Seafood Tech Summit» med fysisk eller digital presentasjon kan kontakte Esteban Szasz på DNBs Santiago-kontor.