Stiim Aqua Connect gir leverandører i klyngen muligheten til å få presentere sin teknologi eller sitt prosjekt for oppdrettsselskapene. Torsdag 1. juni 2023 møtes oppdretterne og utvalgte leverandørselskaper på Havets Hus i Stavanger. Oppdretterne har satt av dagen til å møte noen av de mest interessante prosjektene og teknologiene det jobbes med i næringen.

Klyngen ønsker å bidra til sterkere samhandling mellom leverandører og oppdretterne i Stiim-nettverket. Aqua Connect er en møteplass vi etablerer for å bidra til mer effektive innovasjonsløp i havbruksnæringen.

De oppdrettsselskapene som deltar på Stiim Aqua Connect 1. juni er:

Hvordan bli med på Stiim Aqua Connect?

Leverandørselskaper som kan tenke seg å delta på Stiim Aqua Connect må sende inn et skjema der de presenterer sin teknologi/sitt prosjekt. Skjemaet sendes til klyngen på e-post til kirsti.somme@blueplanet.no innen fredag 28. april 2023. Alle innsendte skjema sendes videre til oppdretterne, som deretter velger ut de leverandørene de ønsker å møte på Stiim AquaConnect 1. juni. Beskrivelsen av teknologi/prosjekt skal ikke inneholde konfidensiell informasjon, da disse videresendes til oppdretterne for gjennomgang og utvelgelse.

Det er kun de leverandørbedriftene som oppdretterne velger ut, som inviteres til å delta på AquaConnect-samlingen 1. juni. Leverandørbedriftene får presentere for de eller det selskapet som ønsker å møte dem.

Tirsdag 16. mai får leverandørene tilbakemelding på om de er valgt ut til samlingen 1. juni.

Hvordan foregår Stiim Aqua Connect?

Torsdag 1. juni ønskes oppdretterne og de utvalgte leverandørbedriftene velkommen til Havets Hus, Richard Johnsensgt. 4, 4021 Stavanger til en heldagssamling fra klokken 09:00-16:00. Det legges opp til at oppdretterne får presentasjoner fra alle de leverandørene de har ønsket å møte.

Det kan både bli aktuelt med fellespresentasjoner, dersom flere oppdrettere har ønsket å møte samme leverandør, og B2B-presentasjoner. Det blir i forkant utarbeidet et detaljert program med beskrivelse av om presentasjoner skal gjøres i plenum eller individuelt for ett oppdrettsselskap

Her finner du skjemaet for leverandørbedrifter

Husk fristen 28. april! Skjemaet sendes til: kirsti.somme@blueplanet.no

På AquaConnect 2022 fikk ca 20 leverandørbedrifter presentere seg for oppdrettere. På bildet er det Optimarin som presenterer seg.