Søknadsskrivekurs i Stavanger 27. september kl. 12.00-15.00

Meld deg på kurset her

Har du erfart at du har idèen til et godt prosjekt, som til tross for dine bestrebelser ikke når frem i konkurransen om forskningsmidler eller annen offentlig støtte? Prosjektbeskrivelser og søknadsskriving er en helt spesiell sjanger, og på kurset i regi av Rogaland fylkeskommune og Forskningsrådet kan du lære deg håndverket og bli en god forfatter av strukturerte prosjektbeskrivelser.

Rogaland fylkeskommune og Forskningsrådet inviterer til kurs i Innovasjonspark Stavanger for å bistå viderekomne aktører til å strukturere og planlegge større søknader til forskning- og innovasjonsprosjekt. Det vil være et særlig fokus på å klargjøre forskningsspørsmål, effekter og virkninger (impact) og kobling til bærekraftsmålene.

Målgruppe: Erfarne aktører fra næringsliv, offentlig sektor og akademia som ønsker å øke kvalitet i søknadsutvikling og søke om regionale, nasjonale og EU-midler til større innovasjonsprosjekt.

Deltakelse: Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Deltakere oppfordres til å stille med sitt eget prosjektforslag på møte, som det skal arbeides med i del 2 av kurset. Det er en fordel å være minst to representanter som jobber med et prosjektforslag, enten fra samme bedrift eller som samarbeidspartnere. Arrangørene vil ivareta konfidensialitet og deltakere vil få mulighet til å arbeide med sine prosjektforslag i separate rom hvor veilederne er tilgjengelige for rådgivning.

Program

 • 12.00-12.15: Velkommen til kurs og kort om virkemidlene i fylket – Heidi Skifjell, Fagkoordinator, Rogaland fylkeskommune
 • 12.15-13.00: Ideutvikling og prosjektstruktur – Dag Oppen Berntsen, Forskningsrådet
  • Ide og innovasjon
  • Forskningsinnhold
  • Formulering av mål og forskningsspørsmål
  • Effekter og virkninger (impact)
  • Arbeidspakker og budsjett
 • 13.15-14.30: Arbeidsverksted – Mulighet for å jobbe med egen prosjektide under veiledning
 • 14.45: Oppsummering og avslutning