Til Finansavisen sier Carl-Emil Kjølås Johannessen at han tror norske oppdrettsselskaper kommer til å ha svært god lønnsomhet i lang tid. Årsaken er blant annet lav tilbudsvekst, sterk etterspørsel og fortsatt gode priser.

Han tror imidlertid det vil ta tid før volumer fra nye teknologier og nye områder når markedet.

– Jeg tror etterspørselen kommer til å fortsette å øke grunnet stadig mer fokus på sunn og bærekraftig mat, samt videre produktutvikling innenfor laksekategorien, sier han til Finansavisen i en e-post..

Kjølås Johannessen tror lakseproduksjonen på land vil øke ved etablering av anlegg for produksjon av større smolt. Det er blant annet økt skala og forbedret teknologi som vil føre til at de landbaserte oppdretterne kan få økt lønnsomhet.

Dersom myndighetene åpner for flere lisenser for havbruk til havs, spår han også en kraftig vekst i offshore havbruk.

– For øyeblikket er ikke det regulatoriske lagt til rette for kraftig vekst. Dette tror jeg derimot vil komme på plass på sikt, sier han.

17. og 18. november arrangerer Stiim Aqua Cluster og Norsk Industri den nasjonale konferansen «Havbruk til havs» i Stavanger. Et fremtidig rammeverk for offshore havbruk og mulighetene for økt verdiskapning og nye arbeidsplasser er to sentrale tema for konferansen.

Om myndighetene gir mulighet for flere offshore-lisenser tror Kjølås Johannessen også vi vil se en kraftig vekst innen offshore havbruk. (Illustrasjonsfoto)