Den strategiske workshopen arrangeres som digitale samlinger fordelt over fire uker. Hver samling skjer på formiddagen, med en lengde på 3-4 timer. Første kurs gikk av stabelen 19. august, men det er fortsatt mulig å melde seg på de tre resterende samlingene som foregår 10. september, 13. oktober og 6. november. Workshopen er gratis, men krever egeninnsats.

Trykk her for mer info og påmelding

Målgruppen for webinarene er bedrifter som aktivt jobber med eller søker internasjonal vekst og markedsinngang i løpet av de neste seks til 12 månedene.
Formålet med workshopserien er at bedriften skal konkretisere sin internasjonale forretningsmodell og plan for markedsintroduksjon. Alle bedrifter oppfordres til å stille med minimum to personer som har en sentral rolle i å bringe bedriften ut i verden.
Gjennom samlingene lærer du metoder for å:​

  • kartlegge faktorer som kan påvirke din forretningsmodell i nytt marked
  • teste hvilke markeder som kan være aktuelle for din løsning​
  • utvikle din forretningsmodell, også i nye markeder ​
  • få en forståelse av dine kritiske suksessfaktorer for å lykkes internasjonalt
  • legge en plan for veien videre mot markedsintroduksjon​
  • Samlingene fasiliteres av våre internasjonaliseringsrådgivere. Eksperter fra vårt eksportsenter, merkevarerådgiverteam og kontorer over hele verden bidrar inn underveis.

Strukturen i workshopen er vekselsvis korte innlegg fra Innovasjon Norge og tid til selvstendig arbeid, under veiledning fra Innovasjon Norge både under og mellom samlingene.


Kvalifisering: Etablerte bedrifter med eksisterende salg/omsetning som planlegger eller jobber med introduksjon i nye internasjonale markeder vil bli prioritert. Nyetablerte bedrifter, som er klare til å skalere internasjonalt, vil også bli vurdert.
Innovasjon Norge gjør en validering av bedriftene basert på kriteriene over. 4-6 bedrifter vil bli valgt ut til å delta per workshop.