92 dansker deltok i studien i regi av Københavns Universitet. Forsøkspersonene ble bedt om å smake eksempler på røkt laks fra konvensjonelt oppdrett, fra økologisk oppdrett og villfanget laks. Første runde var en blindtest der forsøkspersonene ikke ble informert om hvilken type laks de fikk servert. I andre runde fikk de vite hva som var oppdrettslaks, økologisk oppdrettslaks og villfanget laks. Etter hver runde skulle de vurdere hvor godt de likte røkelaksen.

Forventninger påvirker smaksopplevelsen

I blindtesten rangerte forsøkspersonene den vanlige oppdrettslaksen som den med best smak. Både den og den økologiske oppdrettslaksen ble helt klart foretrukket fremfor den villfangede laksen.

I andre runde ble forsøkspersonene informert om produksjonsmetoden for de tre ulike røkelaks-eksemplarene de ble servert. Da ble resultatet av smakstestene snudd opp ned. Den vanlige oppdrettslaksen ble rangert nederst, villaksen kom på andre plass og den økologiske laksen kom på topp.

– Forsøket viser at folks forventninger til et produkt baseres på informasjonen de får, og at dette påvirker smaksopplevelsen. Når det gjelder røkelaks, ser det ut til at det er en forventning av at den villfangede laksen bør smake bedre enn vanlig oppdrettslaks. Samtidig viser blindtesten at folk ser ut til å foretrekke smaken av oppdrettslaks, sier PhD-stipendiat Mausam Budhathoki i et intervju på nettsiden til Københavns Universitet. Han foretok undersøkelsen som en del av doktorgradstudiene sine.

Forskerne peker på flere mulige forklaringer på at forsøkspersonene foretrakk oppdrettslaks.

– En mulighet er at folk er mest vant til både smaken og fargen på oppdrettslaks, siden det er den typen røkelaks som er lettest tilgjengelig. En annen årsak kan være at villaksen har mindre smak fordi den er magrere enn oppdrettslaksen, sier Mausam Budhathoki.

Studien inkluderte også fokusgruppe-intervju, og den viser at dansker mangler kunnskap om oppdrett av laks og er usikre på forskjellene mellom ulike lakseprodukter. Helene Christine Reinbach, som er associate professor ved Department of Food Science ved Københavns Universitet, tror villaksen vinner poeng i testen fordi den gir positive assosiasjoner om at den er mer naturlig og derfor bedre i forhold til dyrevelferd og helse.

– Faktum er derimot at det kun er oppdrettslaks som kvalifiserer til å bli merket som økologisk i Danmark, der det er strenge krav til bærekraft, helse og dyrevelferd i produksjonen. På den andre siden er de fleste laksebestander i vår del av verden i dårlig form og har høyere konsentrasjoner av miljøtoksiner enn oppdrettslaks, sier Reinbach.

Studien ble gjennomført av et forskerteam bestående av Mausam Budhathoki, Anette Zølner, Helene Christine Reinbach og Thorkild Nielsen fra Department of Food and Resource Economics ved Københavns Universitet.

Les mer om studien i ScienceDirect