VRI Rogaland har et budsjett på 10 millioner fra Forskningsrådet og Rogaland fylkeskommune. Midlene skal deles ut til rogalandsbedrifter som har prosjektidéer og vil ha et samarbeid med en forskningsinstitusjon. Målet er å få til klimasmart verdiskapning.

– Vi har ti kompetansemeglere som har sine hovedansvarsområder, faglig og geografisk. De møter bedriftene og mobiliserer og ser hvilke virkemidler som kan være aktuelle, forteller leder av VRI Rogaland, Hilde Uppstad i Rogaland fylkeskommune.

VRI har 6 ulike virkemidler: kompetansemegler, opplæring i søknadsutvikling, student til låns, nettverksmøter, forprosjekter og forprosjekt med student.

Alle tiltak går via kompetansemeglerne, som bedriftene gratis kan få hjelp hos. Opplæring i søknadsutvikling er også kostnadsfritt og dekkes av VRI Rogaland.

Her finner du oversikt over kompetansemeglerne i VRI Rogaland. Du finner mer informasjon om VRI Rogalandpå deres nettside eller Facebook.