Frokostseminaret foregår torsdag 20. mai kl. 07:30-08:30 digitalt via Teams . Vi vil også ha fysisk frokostseminar for et begrenset antall deltakere i Havets Hus/Måltidets Hus i Stavanger dersom smittesituasjonen tillater det.

Meld deg på frokostseminaret her

Ved påmelding, husk å krysse av om du ønsker å delta fysisk. Alle som er påmeldt for deltakelse i Havets Hus vil få tilsendt lenke for Teams-deltakelse dersom smittesituasjonen gjør at det ikke er mulig med fysisk samling.

Månedens tre frokostseminar-bedrifter

AKVA Group er en av Stiims større medlemsbedrifter, med kontorer i en rekke land. Selskapet er en verdensomspennende teknologipartner og leverandør av avansert utstyr og service til havbruksnæringen. Selskapets produktlinje dekker blant annet forflåter, stål- og plastmerder, foringssystem, nøter, notvaskere, undervannslys, sensorikk, miljøsensorer, produksjons- og prosesskontrollsystemer, arbeidsbåter, resirkuleringssystemer og PE-rør.

Nordic Clean Pumps AS (NCP) er et teknologiselskap med  egenutviklede systemløsninger til oppdrettsbransjen. Fokus er kostnadsbesparende lavenergi løsninger for vanndistribusjon, med gasskontroll og pumpeteknologi som hovedområde. Bedriften  har utviklet banebrytende pumpedesign og innovative løsninger for generell flytting av vannmasser.  Selskapet står for leveranse av hovedpumper og reguleringssystem til blant andre Grieg Seafood Canada, og har flere pågående og spennende prosjekter også med støtte fra Innovasjon Norge. NCP  utfører design-rådgivning  innenfor planlegging og drift av anlegg, og har samarbeid med aktører i Norge på RAS og gjennomstrømningsanlegg.

Nekkar ASA er et teknologiselskap basert på en industriell filosofi som bruker smart design, digitalisering og elektrifisering for å oppnå høyere effektivitet og mer bærekraftige løsninger for flere bransjer. Konserndirektør for havbruk i Nekkar, Mette Harv, vil fortelle om selskapets havbrukssatsing på Stiims frokostseminar. Konsernet har sitt hovedkontor i Kristiansand og 63 ansatte. Nekkar har i vår satt i gang sjøtesting av selskapets lukkede merdkonsept «Starfish» på Hidra utenfor Flekkefjord