I fjor kom Stiim gjennom nåløyet og fikk Arena Pro-status. Det sikrer klyngen finansiering til og med 2026 gjennom Norwegian Innovation Clusters – et statlig finansiert klyngeprogram som skal bidra til verdiskaping gjennom bærekraftig innovasjon.

Å få en slik status er et kvalitetsstempel på arbeidet som er gjort i klyngen, og det viser at klyngens ambisjoner for videre vekst annerkjennes av de som evaluerer klyngene. Det gir også klyngen mulighet til å sette i gang flere prosjekter som skal bidra til økt bærekraftig matproduksjon fra havet. Arena Pro-statusen legger med andre ord et grunnlag for at klyngen skal kunne fortsette å vokse.

Mangfold i klyngen

Noen av våre nye medlemmer er PHARMAQ Analytiq, Cermaq og Aon. PHARMAQ Analytic bruker målrettet forskning og effektive analyser med sikte på å ivareta fiskehelse og velferd i akvakulturnæringen, mens Cermaq er en av Norges største matprodusenter med en produksjon på mer enn 1 million måltider med sunn og bærekraftig laks hver dag. 

Sistenevnte, Aon, er Norges og verdens største rådgiver- og forsikringsmeglingsforetak innen akvakultur. De er et godt eksempel på at det ikke utelukkende er bedrifter direkte fra havbruksnæringen som velger å bli medlemmer. På spørsmål fra oss om hva de tror Aon kan bidra med i klyngen, svarer de følgende:

– Aon er en ledende rådgiver- og forsikringsmegler innen akvakultur og tradisjonell oppdrettsvirksomhet på verdensbasis. Bergen er i dag «centre of excellence» globalt innen denne næringen for Aon, og vi har kunder i de aller fleste land hvor det drives industrielt oppdrett. Vi har også landbasert oppdrett og oppdrett i åpent hav som satsningsområder. I vår streben etter å videreutvikle vår posisjon ser vi på flere prosesser som vil øke vår kompetanse, og som dermed vil kunne gi våre kunder et bedre produkt. Vi i Aon har derfor vurdert Stiim Aqua Cluster som et interessant forum å delta i – et forum hvor vi forhåpentligvis kan dele erfaringer begge veier.  

Stiim har som mål å lede an i utviklingen av nye grønne verdikjeder gjennom innovasjoner for bærekraftig vekst. Dette gjelder både i den nasjonale og i den globale havbruksnæringen. For å lykkes med denne satsingen trenger vi ledende kompetansemiljøer fra hele verdikjeden. Aon er lokalisert langs hele kysten og representerer en viktig del av verdikjeden gjennom sine forsikringsrådgivere.

– Stiim ser frem til et godt samarbeid med Aon for å dele kunnskap og erfaringer om videreutvikling av landets fremste vekstnæring, sier klyngeleder Andreas Heskestad.

Vi får til mer i fellesskap

Det er ingen tvil om at man får til mer i fellesskap, og klyngen er intet unntak. Klyngen gir først og fremst et faglig fellesskap. Grunnpilaren i Stiim er teknologioverføring, og flere medlemmer gir flere gode muligheter for spennende samarbeid og kompetansedeling mellom medlemsbedriftene.

Å ha et godt sosialt fellesskap i klyngen også viktig. Stiim sørger for sosiale aktiviteter for medlemmene, som blant annet fysiske frokostseminarer, digitale miniseminarer, samt hyggelige samlinger som Stiim Aqua Pub. Sistenevnte arrangeres i ulike byer i løpet av året, hvor spennende og relevante temaer diskuteres over god drikke.

Stiim Aqua Cluster har medlemmer innen fem kategorier: forskning og utdanning, etablerte bedrifter, offentlige myndigheter, gründere og investorer. Til sammen utgjør våre medlemmer et sterkt og innovativt økosystem for teknologiutvikling og vekst.

Se alle medlemmer og samarbeidspartnere her

Ikke medlem allerede, men syntes det høres interessant ut? Ta kontakt for å høre mer om et medlemskap ved å sende oss en e-post.