Konferansen, som arrangeres av Stiim Aqua Cluster og Norsk Industri i samarbeid med DNB og Stavanger kommune, samler 300 aktører fra oppdrettsnæringen, norsk maritim industri, teknologiselskaper, bank, finans, forskning og det offentlige i to dager denne uken.

Konferanseprogrammet startet tirsdag formiddag. Etter at Stavanger kommunes ordfører, Kari Nessa Nordtun hadde ønsket velkommen, holdt Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran sitt innlegg om rammevilkår for utvikling av næringen.

I løpet av konferansen deler innleggsholderne ulike perspektiver på vekst og muligheter for videreutvikling av næringen.

Administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri hadde fokus på mulighetene for norsk næringsliv dersom en lykkes med å posisjonere seg internasjonalt med norsk teknologi og havbrukskonsepter.

Professor Ragnar Tveterås fra Universitetet i Stavanger så i sitt innlegg på hva som må på plass for å utløse investeringer for nye grønne verdikjeder i norsk havbruk.

«Havet – det er ingen grenser for vekst» var tittelen på innlegget til Atle Eide, styreleder i SalMar Aker Ocean. Han trakk frem etterspørselen etter laks, som sunn og mer bærekraftig mat i et marked som nærmest er umettelig. Utfordringen er å finne lokaliteter for vekst.

– Vi tror at potensialet for havbruk til havs nærmest er ubegrenset, sa Eide. Han kunne også fortelle at SalMar Aker Ocean vil bygge i Norge, også fordi selskapet ser det som en del av samfunnsansvaret.

Programmet fortsetter ut tirsdag 16. november og går frem til lunsj 17. november.

Les mer om konferansen og se programmet her

300 personer fra hele landet er tirsdag og onsdag denne uken samlet til nasjonal havbrukskonferanse i Stavanger. Stein Lier-Hansen fra Norsk Industri snakket blant annet om mulighetene for norsk næringsliv og behovet for ny teknologi både innenfor havbruk og energi.