I NFR-prosjektet Compareit skal forskerne undersøke muligheter og utfordringer med innovasjon i produksjonssystemer innen havbruk ved å se på og vurdere hele verdikjedene.

Tirsdag 15. juni klokken 10:00-11:30 er det digitalt oppstartsmøte. Møtet er gratis og åpent for alle

Delta på møtet via denne Teams-lenken

Agenda for møtet:

 1. Velkommen – Prosjektleder Rachel Tiller
 2. Produksjonssystemer – Salmar, Nordlaks, Aquaculture Innovation og Salmon Innovation
 3. Presentasjon av sentrale temaer
  • Produksjonssystemer – Trine Thorvaldsen
  • Fremtidsscenarier og beslutningsstøtteverktøy – Ulf Johansen
  • Verdikjedeanalyser – Maitri Thakur
  • Samfunnsaksept og betalingsvilje – Andreas Misund
  • Kommunikasjon og brukergruppeintegrasjon – Emily Cowan
 4. Spørsmål og svar

SINTEF leder prosjektet gjennom SINTEF Ocean. De andre partnerne i prosjektet er Sjømat Norge, Norsk Industri, SalMar, Nordlaks, Aquaculture Innovation, Salmon Evolution, House og Knowledge og Universitetet i Tromsø.

Du kan lese mer om prosjektet her