Prosjektet «Marin overvåkning Rogaland» er ti år. I den forbindelse ser vi nærmere på resultatene etter ti års arbeid, og vi ser fremover. I samarbeid med NCE Aquaculture arrangerer Stiim Aqua Cluster 19. april det digitale miniseminaret «Marin overvåkning – status og utvikling» der eksperter med inngående kunnskap om temaet deler sin kunnskap.

Med oss har vi Bjerknessenteret ved UiB, Rådgivende Biologer som har ledet prosjektet i Rogaland, NIVA som har ledet prosjektet marin overvåkning i Nordland og Havforskningsinstituttet som skal fortelle om akvakultur og påvirkning av næringssaltstatus i fjord- og kyststrøk.

Miniseminaret er gratis for medlemmer i Stiim Aqua Cluster, NCE Aquaculture, samt for deltakere i prosjektene marin overvåkning Rogaland og Nordland. For øvrige deltakere koster miniseminaret 300 kroner.

Meld deg på miniseminaret her

Tid: 19. april kl. 09:00-11:00

Sted: digitalt via Teams

Program

09:00-09:05         Velkommen

09:05-09:25         Global oppvarming – påvirkning på norske hav- og kystområder, v. Stefan Pieter Sobolowski, Bjerknessenteret for klimaforskning ved UiB

09:25-09:45         10 år med marin overvåkning i Rogaland – resultater og utviklingstrekk, v. Mette Eilertsen, Rådgivende Biologer

09:45-10:05         Marin overvåkning i Nordland – resultater og utviklingstrekk v. Marijana Stenrud Brkljacic, NIVA

10:05-10:35         Akvakultur og påvirkning av næringssaltstatus i fjord- og kyststrøk, v. Vivian Husa, Havforskningsinstituttet

10:35-10:40         Takk for i dag!

Klikk her for å melde deg på miniseminaret