Ønsker du å vite mer om hvilke prosjektmuligheter for havbruksnæringen som eksisterer i EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa, samt aktuelle pågående prosjekter i Rogaland?

EU-nettverket Horisont Rogaland, som ledes av UiS, Stavangerregionens Europakontor og Rogaland fylkeskommune arrangerer EU-rådgiver forums møter for aktører i Rogaland som ønsker å lære mer om prosjektmuligheter i en eller flere av EUs programmer. 18. oktober er tema havbruk, og deltakerne får både både eksempler fra bedrifter og en gjennomgang av aktuelle utlysninger i Horisont Europa.

Eivind Helland fra Blue Planet AS deltar og gir en orientering om Stiim Aqua Cluster og aktuelle prosjekter. Ragnar Tveterås fra UiS forteller om grønn omstilling i havbruksnæringen og om prosjektet Grønn Plattform.

Relevante foredragsholdere gir oss et innblikk i prosjektmuligheter og pågående prosjekter som tilbyr muligheter for næringslivet, akademia og offentlig sektor i Rogaland.

Neste EU-rådgiver forum med tema HAVBRUK avholdes på Radisson Blu Atlantic Hotel den 18. oktober kl. 8-12,

Program:

 • 08.00 – 08.30 Kaffe og registrering
 • 08.30 – 09.30 Aktuelle utlysninger i Horisont Europa, Verena Hachmann, NCP havbruk, Forskningsrådet
  • Aktuelle utlysninger
  • Diskusjon – relevans for regionen
 • 09.30 – 09.45 Pause
 • 09.45 – 10.15 Grønn omstilling i havbruksnæringen – Ragnar Tveterås, professor, Handelshøgskolen ved UiS
 • 10.15 – 10.30 Pause
 • 10.30 – 10.45 Bedriftseksempel – Akva Group & EU, Ida Jaarvik Hetland, EU-rådgiver
 • 10.45 –11.00 Pause
 • 11.00 – 11.30 Aktuelle prosjekter – Stiim Aqua Cluster & Blue Planet, Eivind Helland, CEO
 • 11.30 – 11.45 Stavanger kommune – ny havbruksplan, Tom Kjellsen, rådgiver havbruk
 • 12.00 Lunsj ved påmelding

Påmelding på e-post til EU-rådgiver Edel Bertine Dirdal i Rogaland fylkeskommune (edel.bertine.dirdal@rogfk.no)