Gladmat-konkurranse

  1. Hvorfor er Norge verdens beste land å produsere laks i?
  2. Hvorfor vaksineres all laks før den settes ut i sjøen?
  3. Hvorfor bør man øke produksjonen av mat fra havet?
  4. Hvorfor er det viktig at oppdrettslaks ikke rømmer?
  5. Hva spiser oppdrettslaksen?