Stiim satser på utvikling av havbruk til havs

Det pågår en betydelig teknologiutvikling i havbruksnæringen. Stiim og Norsk Industri ønsker testområder for raskere utvikling av havbruk i eksponerte lokaliteter. Illustrasjonen er hentet fra rapporten «Havbruk til havs».

Stiim Aqua Cluster har etablert en arbeidsgruppe med «Havbruk til havs» som fokusområde. Arbeidsgruppen samarbeider tett med industrien og norske myndigheter for å styrke rammeverket og tilrettelegge for utvikling av havbruk i mer eksponerte lokaliteter.

Stiim tror på en stegvis utvikling av offshore havbruk for å redusere økonomisk, teknologisk, miljømessig, helse- og fiskevelferdsmessig risiko.

I arbeidet for havbruk til havs har Stiim arbeidet tett sammen med Norsk Industri som representerer en rekke bedrifter med bakgrunn fra maritim industri og olje-og gass-sektoren. En ny ordning med teknologiutviklingstillatelser kan fremskynde utviklingen av norsk havbruk til havs.

Et nytt rammeverk for havbruk til havs skal utarbeides innen utgangen av 2020.

En stegvis utvikling av offshore havbruk vil redusere økonomisk, teknologisk, miljømessig, helse- og fiskevelferdsmessig risiko