This is my archive

Stiim Aqua Pub 19. oktober i Stavanger

Nye EU-krav til renseteknologi for næringsmiddelbedrifter får også konsekvenser for norsk oppdrettsnæring. 19. oktober får du høre om BAT-AEL og hva vi videre kan forvente av utslippskrav til næringen. Read More