This is my archive

OTICS starter webinarserie der industrien møter ekspertene fra UiS

Målet med webinarserien er å gi eksterne aktører et innblikk i forskernes ekspertise og arbeid relatert til offshore- og havteknologi. Read More