This is my archive

Nytt prosjekt for sirkulærøkonomi i blå og grønn sektor

Årdal Aqua AS setter i samarbeid med Stiim Aqua Cluster og Hjelmeland kommune i gang et prosjekt for etablering av en sirkulærøkonomisk industriklynge. Read More