DNB Globen blir en unik konferanse- og debattarena som ligger i utstillingshallen for AquaNext i Stavanger Forum.
Den passer like godt for 30 publikummere som 120. Her vil det bli 5-6 arrangementer hver dag fra 11.-13. juni. Det blir interessante og engasjerte diskusjoner i et spennende program som vil bli tilrettelagt fram mot arrangementsstart. De aller fleste programmene vil være åpne og gratis for alle som er til stede på AquaNext.

Hele programmet for DNB Globen vil snart bli lagt ut på AquaNext sin hjemmeside, men det er allerede mulig å melde seg på to av de spennende arrangementene i globen.

Seminar og paneldebatt 11. juni

FNs matvareorganisasjon sier vi trenger minst 75% mer mat fra havbruk innen 2040, dersom vi skal nå målet om å begrense global oppvarming til 1,5 grader. Laks er en del av dette, og den globale spydspissen innen havbruk teknologisk sett. Samtidig har bransjen opplevd en kollaps i omdømmet sitt i Norge siste året.

Kan sviktende samfunnstillit bety at næringen ikke vil få lov til å vokse og utvikle seg videre og hva kan aktørene gjøre for å gjenvinne tapt tillit?

Aino Olaisen (bildet) fra Nova Sea, Nina Gireg fra Grieg Seafood og Aina Valland fra Lerøy deltar i paneldebatten tirsdag 11. juni.

Agenda:
14.00 Velkommen v/Alex Aukner DNB
14.05 Mikkel TH Nyholdt, DNB Asset management
14.15 Joakim Hauge. Bellona
14.25 Veronika Pedersen, KruseLarsen
14.40 Paneldebatt Moderator Alex Aukner og deltakere er Nina Grieg, Grieg Seafood, Aina Valland, Lerøy Seafood og Aino Olaisen, Nova Sea

Hvor: DNB Globen
Tid: 13.45 kaffe/te
Seminar: 14.00 – 15.15

Klikk her for påmelding til seminar tirsdag 11. juni 14.00

Frokostmøte 12. juni

Under frokostmøte vil Dag Sletmo i DNB, Trine Danielsen, CEO i Stiim Aqua Cluster, og leder for sjø-mat i DNB, Anne Hvistendahl, holde hver sine innlegg.  
Regionbanksjef Sør-Vest Norge, Terje R Fanebust, vil være moderator

Dag:      Bærekraft er et tveegget sverd for laksebransjen – utsikter neste 10 år.
Anne:   Bærekraft fra en finansvinkel – grønn og bærekrafts linket finansiering
Trine:   Bærekraft og eksport – et nytt dilemma  

Hvor: DNB Globen
Tid: 08.30 kaffe/te
Konferansen: 08.45
Frokost: 09.30 – 10.00  

Deltakelse gir gratis adgang til messeområdet og DNB Globen dagen du deltar, og det er mulig å delta på begge arrangementene.

Gründerpitcher og investorer

Torsdag 13. juni kl. 14:00-15:00 i DNB Globen i utstillingshallen står gründere og investeringer på programmet. «Hva skal til for å tiltrekke investorer?» er spørsmålet som Bluefront Equity og SR-Bank skal forsøke å gi svar på. Etterpå skal selskapene i Ocean of Opportunities programmet pitche og presentere seg.

Klikk her for påmelding til frokostmøte onsdag 12. juni 08.30

Det tas forbehold om endringer i program.