Utlysningen har som mål å øke det langsiktige samarbeidet mellom næringsaktører i Norge og Kroatia innenfor områdene blå vekst og innovativ grønn industri. Utlysningen er støttet av Norway Grants og omfatter samarbeid innenfor følgende områder:

 • Fornybar energi og rene energiløsninger
 • Resurseffektivisering og sirkulærøkonomi
 • Bærekraftig blå økonomi
 • Energilagring og batterier
 • Nullutslipps transport og grønn shipping
 • Bærekraftig bioøkonomi
 • Smart city og bærekraftig byutvikling
 • Karbonfangst og lagring (CCS)
 • Andre aktuelle områder

Aktivitetene det søkes om støtte til kan for eksempel være:

 • Mulighetsstudier, datainnsamling, rapporter og analyser for gjensidig innsikt om bilaterale markedsmuligheter, ny teknologi, løsninger etc
 • Studieturer
 • Arrangere workshops
 • Nettverksbygging, matchmaking, kunnskapsutveksling, teknologi, løsninger og best practice
 • Utvikle samarbeid mellom klynger eller næringsorganisasjoner som vil være til nytte for relevante sektorer.

Utlysningen omfatter totalt 325.000 Euro. Minste sum det kan søkes om er 25.000 Euro, og høyeste sum er 100.000 Euro. Innvilgede prosjekter må være gjennomført innen 20. februar 2025.

Søknadsfristen er 18. juli 2024.

Les mer om utlysningen her

18. juni kl. 10:00 arrangeres en digital workshop for aktører som er interessert i å vite mer om utlysningen. Du kan melde deg på workshopen ved å sende en e-post til: cro.innovation@innovationnorway.no