Prosjektleder Andrea Viga Søndenå var debattleder på seminaret «Kvinner i oppdrett» i DNB Globen på AquaNext i Stavanger 12. juni. Klyngeleder i Stiim, Trine Danielsen, innledet debatten med et innlegg der hun fortalte om sine 30 år i oppdrettsnæringen. Trine fra Trondheim ville egentlig bli flyger, men havnet litt tilfeldig i akvakulturnæringen. Hun har jobbet på settefiskanlegg i Norge på 80-tallet, arbeidet 7 år i havbruksnæringen i Portugal, jobbet på forskningsanlegg for Mowi i Hjelmeland, vært ordfører og statssekretær, før hun begynte i Blue Planet.

Trine Danielsen er nå klynleleder i Stiim Aqua Cluster, men har variert og lang erfaring fra ulike deler av akvakulturnæringen.

De andre deltakerne i debatten var Vibecke Bondø, mangeårig oppdretter og investor i havbruksnæringen, Mia Guttorm Moseng fra SeaRas og OptiRas og gründer Karoline Sjødal Olsen fra BlueLice. Debattleder Andrea Viga Søndenå spurte hvordan de ble rekruttert til oppdrettsnæringen. Mens Vibecke Bondø vokste opp i en familie som var pionerer innen oppdrettsbransjen, var det for Mia, Trine og Karoline litt mer tilfeldig at de havnet innen havbruksbransjen.

– Det med å tørre å ta sjansen på noe nytt, er det viktig å ha kvinnelige rollemodeller i bransjen? spurte Andrea.

– Absolutt. Når jeg møter andre jenter som er interessert i bransjen forsøker jeg å være imøtekommende og tilgjengelig, svarte Karoline Sjødal Olsen, som er fra Drammen og sa hun både har «feil kjønn og feil dialekt» i forhold til gjennomsnittet i norsk oppdrettsnæring.

Mia Guttorm Moseng synes det er viktig å synliggjøre kvinnene som gjør en forskjell i næringen. – Vi har alle et ansvar fro å dra ut og fortelle om næringen og de muligheter som finnes innen akvakultur, sa hun.

Selv om kvinneandelen i næringen har økt siden 80-tallet, er det fortsatt for få kvinnelige ledere i de største selskapene og i styreverv.

– Jeg tror det vil skje en dreining etter hvert. Jeg mener selskapene bør kjøre bevisste rekrutteringsprosesser for å få inn kvinner og jobbe for å få en inkluderende kultur. Mentorering er også noe som kan være med på å få inn flere kvinner. Jeg har også selv hatt mentor, sa Vibecke Bondø. Hun har også hatt mentorrolle i Stiim Aqua Clusters vekstprogram Ocean of Opportunities.

Panelet var dessuten enige om at kvinner også må bli flinkere til å søke på lederjobber og melde seg til styreverv.

– Selvtillit er en muskel som må trenes. Du kan ikke få verre svar enn «nei» om du tør å spørre og tør å vise deg fram. Tør å ha meninger om du er valgt inn i styret! oppfordret Vibecke Bondø.