Kina opplever øket etterspørsel etter sjømat av bedre kvalitet og mer bærekraftig fiskeoppdrett. Landet investerer nå mer i storskala oppdrettsanlegg offshore og i landbaserte RAS-installasjoner. Denne trenden i pågående og nye prosjekter åpner muligheter for norske leverandørbedrifter. Innovasjon Norge tilbyr et eksportrettet program og turen Trade Mission Kina-akvakultur i månedsskiftet oktober-november 2024 i samarbeid med Stiim Aqua Cluster, NCE Aquatech Cluster og Global Aquaculture Tech Hub (GATH).

Turen er for etablerte selskap med bærekraftig teknologi eller løsninger for akvakultur. Det er et krav at virksomheten skal ha klare vekstambisjoner og vilje til å investere egentid og ressurser i arbeidet.

Innovasjon Norge tilbyr en blanding av læring gjennom webinarer og innsikt i oppdrettsprosjekter i Kina, både landbaserte, kystbaserte og offshore. I programmet blir deltakerne også introdusert for kinesiske potensielle prosjekteiere, interessenter og prosjektledere. Trade Mission-turen inkluderer besøk på representative prosjekter og nettverksaktiviteter med industrielle fagfolk og prosjektinteressenter.

Programmet inkluderer et webinar i september/oktober, frivillig pitch-trening, femdagers markedsbesøk i Kina 27. oktober-2. november 2024 og besøk på 2024 China Fisheries & Seafood Expo i Qingdao. Innovasjon Norge har også en Norsk Paviljong på Expo-arrangementet, se Norway Pavilion at China Fisheries & Seafood EXPO 2024 (businessnorway.com). Det forventes at expo-arrangementet vil ha 1600 utstillere. Utstillingen er viktig for norske sjømatprodusenter. Den norske paviljongen er plassert sentralt i messeområdet på et område der det vil være mange besøkende og forbipasserende.

Deltakeravgiften er 15.000/20.000 kroner (henholdsvis SMB/stor bedrift) for å dekke Innovasjon Norges kostnader til organisering av turen, nettverksarrangement og relevante aktiviteter. Utgifter til fly, transport i Kina, overnatting og måltider kommer i tillegg.

Innovasjon Norges kontaktperson for turen er spesialrådgiver Rita Brokstad. Hun har telefon +47 90 53 22 87 og e-post: rita.brokstad@innovasjonnorge.no

Søknadsfristen for å bli med på Trade Mission Kina – akvakultur er satt til 10. august

Les mer og registrer din interesse for Trade Mission China